Sökning: "daniella fjellström"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden daniella fjellström.

 1. 1. Relationen mellan ledarskap och hållbarhet i svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Latifa Aitattaleb; Karin Östling; [2022]
  Nyckelord :Leadership and organization; sustainability; Corporate Social Responsibility; Agenda 2030; Ledarskap och organisation; hållbarhet; Corporate Social Responsibility; Agenda 2030;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Titel: Relationen mellan ledarskap och hållbarhet i svenska kommuner. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Latifa Aitattaleb & Karin Östling Handledare: Daniella Fjellström Datum: 2022 - juni   Syfte: Syftet med undersökningen är att skapa förståelse för hur Sveriges kommunala organisationer arbetar med hållbarhet och relevansen av CSR, samt att bidra till ökad kunskap inom den offentliga sektorn om hållbarhet och Agenda 2030. LÄS MER

 2. 2. The Role of Organizational Culture on Green Marketing

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Lucia Chuwa; Ukpemeobong Ibokette; [2020]
  Nyckelord :Green marketing; green marketing mix; organizational culture; Sweden; Nigeria; environmental sustainability and Natural Resource Based View Theory.;

  Sammanfattning : Title: The Role of Organizational Culture on Green Marketing Level: Final Thesis for Master’s Degree Program Authors: Lucia Gido Chuwa  and Ukpemeobong Usen Ibokette Supervisor: Dr. Daniella Fjellström Examiner: Dr. LÄS MER

 3. 3. Competitive Productivity in the South African Renewable Energy Procurement Programme

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Paul Frick; [2020]
  Nyckelord :Competitive Productivity; Trust; Pragmatism; Renewable Energy Procurement Programme;

  Sammanfattning : Title: Competitive Productivity in The South African Renewable Energy Procurement Programme Level: Final assignment for the Master Programme in Business Administration Author: Paul Frick Supervisor: Dr. Daniella Fjellström Date: 2020 – 01 Aim: The aim of the study is to examine the concept of Competitive Productivity (“CP”) in the context of the renewable energy independent power producer procurement (“REIPPP”) programme in South Africa, as the case study, which consists of private public partnerships and to understand how the actions of government have an influence on the competitiveness of the procurement programme. LÄS MER

 4. 4. Influence of Social Media on Brand Awareness : A Study on Small Businesses

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Naveed Ahmad; eduardo Guerrero; [2020]
  Nyckelord :Social Media Marketing; Small Businesses; Brand Awareness; Advertisements;

  Sammanfattning : Title: Influence of Social Media on Brand Awareness: A Study on Small Businesses Authors: Eduardo Guerrero, Naveed Ahmad Supervisor: Maria Fregidou-MalamaExaminer: Daniella Fjellström Date: 2020 – January Aim: The aim of this research study is to find the influence of social media marketing in smallbusinesses to create or increase brand awareness. Additionally, this study will analyze the rolethat social media platforms have in the relationship between customers and companies after theyare aware of the brand. LÄS MER

 5. 5. Gender Equality in Higher Education : A Comparative study of Sweden and India

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Dhiviya Janoris; Paula Prela; [2019]
  Nyckelord :Gender Equality; Individual level; Interactional level; Macro level; University of Gävle; Patrician College;

  Sammanfattning : ABSTRACT   Title: Gender Equality in Higher Education- Comparative study in Sweden and India Level: Final assignment for Master’s Degree in Business Administration Authors: Dhiviya Janoris and Paula Prela Supervisor: Maria Fregidou-Malama Examiner: Daniella Fjellström Date: May 2019   Aim: The aim of this study is to understand gender equality in higher education in two different countries, Sweden and India. Method: The study uses a qualitative study method and a constructivism approach. LÄS MER