Sökning: "dans"

Visar resultat 11 - 15 av 763 uppsatser innehållade ordet dans.

 1. 11. Reklamens utformning och förändring under 2010-talet : En jämförelse mellan reklam riktad till män respektive kvinnor

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Markus Gerhardsson; [2019]
  Nyckelord :multimodal analys; reklam; reklamannonser; modelläsare; män; kvinnor;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att ta reda på hur reklamannonser riktade till män respektive kvinnor är utformade idag och om det har skett någon märkbar förändring av utformandet av dessa under 2010-talet. För att kunna ta reda på detta analyserar jag fyra annonser riktade till män (två från 2011, två från 2019) och fyra annonser riktade till kvinnor (två från 2011, två från 2019), hämtade ur Café respektive Elle. LÄS MER

 2. 12. Understanding women’s empowerment in WASH. A case study in the cascades and centre-sud regions of Burkina Faso

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Julia Häggström; [2019]
  Nyckelord :Burkina Faso; Cognitive Validity Testing; Empowerment in WASH Index; Sustainability Science; WASH; Women’s Empowerment.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The understanding of the link between the water, sanitation and hygiene (WASH) sector and gender has been extensively researched and is widely accepted as foundational for achieving safe and equal provision of WASH-facilities. Interventions aimed at improvements in the sector are common in low- and middle-income countries, however, there is a limited number of approaches for measuring their outcomes. LÄS MER

 3. 13. Dansens relevans i folkmusikutbildningar

  Kandidat-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Agnes Rodhe; [2019]
  Nyckelord :dance pedagogy; folk dance; folk music; folk music education; dance; music; danspedagogik; folkdans; folkmusik; folkmusikutbildningar; dans; musik;

  Sammanfattning : The Relevance of Dance in Folk Music Education The aim of this study was to investigate why and how dance and dance teaching can be relevant in educational programmes in folk music in Sweden. Many of these programmes include dance within them and that fact, in combination with my observation that there is an underlying cultural assumption that dance and music belong together, inspired this research. LÄS MER

 4. 14. ”Det ska se fint ut när föräldrarna kommer” : En kvalitativ studie om dans i förskolan mellan modest barnkultur och marknadsorienterad populärkultur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sedaghatalvar Aylar; Emilia Rylko; [2019]
  Nyckelord :Estetiska innehåll; dans; dansaktiviteter; medierande verktyg; medierande handling; stöttning; sociokulturellt;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på dans som en estetisk uttrycksform. Studiens övergripande syfte är att skapa större förståelse för yngre barnens dansaktiviteter i förskolan utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Utifrån det blir vårt syfte att synliggöra de estetiska innehållen i yngre barns dansaktiviteter i förskolan. LÄS MER

 5. 15. Subjektobjekt och rörelsematerial : en diffraktiv läsning av dansens blivande genom subjektet

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Rebecca Yates; [2019]
  Nyckelord :Dance; choreography; didactics; teaching; diffraction; intra-action; nomadic subjects; agency; subject- object; movement - material; Dans; koreografi; didaktik; pedagogik; diffraktion; intra-aktion; nomadiska subjektet; agens; subjektobjekt; rörelsematerial;

  Sammanfattning : The aim of this study is to understand how dance is becoming through the subject. What agents are entangled in the process of becoming, and what hierarchies are at work within my practice. I want to find out how they figurate and see if it´s possible for these hierarchies to reach positions that are more anti- essential. LÄS MER