Sökning: "dans"

Visar resultat 21 - 25 av 783 uppsatser innehållade ordet dans.

 1. 21. Mellan individen och dansaren : En studie om dansares upplevelse av fysisk kontakt

  Kandidat-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Raphaël Verstraeten; [2019]
  Nyckelord :dance; touch; physical contact; experience; norm; contact improvisation; dans; beröring; kontakt; fysisk kontakt; upplevelse; norm; kontaktimprovisation;

  Sammanfattning : This thesis studies the phenomenon "physical contact in dance" through two perspectives: how dance students experience it and the norms that exist around it in a dance context. The research has been carried out via half-structured lifeworld interviews of four dance students in Sweden. LÄS MER

 2. 22. Subjektobjekt och rörelsematerial : en diffraktiv läsning av dansens blivande genom subjektet

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Rebecca Yates; [2019]
  Nyckelord :Dance; choreography; didactics; teaching; diffraction; intra-action; nomadic subjects; agency; subject- object; movement - material; Dans; koreografi; didaktik; pedagogik; diffraktion; intra-aktion; nomadiska subjektet; agens; subjektobjekt; rörelsematerial;

  Sammanfattning : The aim of this study is to understand how dance is becoming through the subject. What agents are entangled in the process of becoming, and what hierarchies are at work within my practice. I want to find out how they figurate and see if it´s possible for these hierarchies to reach positions that are more anti- essential. LÄS MER

 3. 23. Kunskap & bedömning i dansimprovisation : en intervjustudie om tre lärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Sanna Gren; [2019]
  Nyckelord :dans; improvisation; kunskap; bedömning;

  Sammanfattning : Studien beskriver och analyserar tre danslärares perspektiv på improvisation som ett ämne i dansundervisning. Syftet med stud I mitt arbete kommer jag att undersöka, beskriva och reflekteraöver mina egna kreativa processer i mitt eget skapande och iallmänhet. LÄS MER

 4. 24. Improvisation som ett skapande verktyg : om koreografi i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Musik och dans

  Författare :Parvin Jabbari; [2019]
  Nyckelord :improvisation; koreografi; koreografiska processer; didaktisk design; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur specifika övningar inom improvisation och komposition kan användas som hjälp för elever och lärare med ämnet koreografi. Det pedagogiska förhållningssättet som har använts i studien är Design för lärande: didaktiskt design 1 som syftar till att designa och iscensätta lärande genom att forma sociala processer, resurser, medier och miljöer. LÄS MER

 5. 25. Bevara Rörelse : en fenomenologisk studie av dans och arkiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Celine Orman; [2019]
  Nyckelord :ALM; Master’s thesis; archives; archival science; postmodern archive theory; phenomenology; intangible cultural heritage; dance; contemporary dance; dance archive; body as archive; ABM; masteruppsats; arkiv; arkivvetenskap; arkivteori; postmodern arkivteori; fenomenologi; Immateriellt kulturarv; dans; nutida dans; dansarkiv; kroppen som arkiv; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Dance as an art form is strongly connected to the experience of movement. Dance is also connected to the experience that occur in the relation between the audience and the performers on stage. Therefore, information is based on subjective impressions. LÄS MER