Sökning: "dans"

Visar resultat 41 - 45 av 786 uppsatser innehållade ordet dans.

 1. 41. Inkludering av nyanlända elever i idrottsundervisning i skolan : En kvalitativ studie om lärare i idrott och hälsas erfarenhet av arbete med inkludering

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Gustav Skans; [2019]
  Nyckelord :Nyanlända; inkludering; lärares erfarenheter; idrott och hälsa; skolan;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka lärares erfarenheter av nyanlända elever i ämnet idrott och hälsa och lärares kunskaper om inkludering.   Två frågeställningar som studien undersökte var: 1. LÄS MER

 2. 42. En kvalitativ undersökning av barnskötare, förskollärare och förskolechefers syn på musik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Josefine Nilsson; Jennie Strömgren; [2019]
  Nyckelord :Barnskötare; Förskollärare; Förskolechef; Musik; Didaktik;

  Sammanfattning : Under 2016 fick vi en ny reviderad läroplan för förskolan. I Läroplan för förskolan (Lpfö98, 2018, s.6) står det att “Förskolan ska vara öppen för skilda uppfattningar. LÄS MER

 3. 43. Une étude de deux récits d’amour de jeunesse : Bonjour tristesse de Françoise Sagan et L’Amant de Marguerite Duras

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Franska

  Författare :Britt-Louise Rickardt; [2019]
  Nyckelord :Françoise Sagan; Marguerite Duras; Love; Father; Childhood; Lover; Françoise Sagan; Marguerite Duras; amour; père; enfance; amant;

  Sammanfattning : Ce mémoire est une étude des romans Bonjour tristesse de Françoise Sagan et L’Amant de Marguerite Duras portant sur le thème de l’amour de jeunesse. Le but a été d’examiner les récits d’amour de deux jeunes filles, Cécile dans Bonjour tristesse et l’enfant dans L’Amant, pour voir si le récit de jeune amour est un récit qui diffère à cause des circonstances environnantes ou s’il existe indépendamment de l’entourage et du milieu. LÄS MER

 4. 44. Vad ska jag kunna i ämnet idrott och hälsa? : En kvantitativ studie om elevers kännedom av kunskapskraven i ämnet idrott och hälsa.

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Sandra Stajic; Kaisla Heinonen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna uppsats var att undersöka i vilken grad elever i årskurs 9 känner till kunskapskravens formuleringar i idrott och hälsa samt vilka kunskaper de tror att de behöver utveckla. Undersökningen genomfördes från ett elevperspektiv och hade följande frågeställningar: ”I vilken utsträckning känner eleverna till kunskapskraven i idrott och hälsa?”, ”Vilka kunskapskrav känner eleverna sig mest respektive minst bekanta med?”och ”Vilka kunskaper tror eleverna att de ska utveckla i ämnet idrott och hälsa?” Metod Metoden för denna studie var enkäter för att samla in kvantitativa data om elevernas kännedom kring respektive kunskapskravsformulering samt vilka kunskaper som anses viktiga. LÄS MER

 5. 45. Jeux de Rubans par Emna Belhaj Yahia et Les Intranquilles d’Azza Filali

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Franska

  Författare :Nadia Ben Amara Jonsson; [2019]
  Nyckelord :voile; cause féminine; Emna Belhaj Yahia; Azza Filali; Révolution de jasmin; changements sociaux et politiques; francophonie;

  Sammanfattning : Ce mémoire a pour ambition d’être une critique littéraire avec une optique qui se veut socioféministe de Jeux de rubans par Emna Belhaj Yahia et Les intranquilles, d’Azza Filali. Les romans traitent de la Révolution de jasmin en Tunisie. LÄS MER