Sökning: "dans"

Visar resultat 46 - 50 av 788 uppsatser innehållade ordet dans.

 1. 46. Vad ska jag kunna i ämnet idrott och hälsa? : En kvantitativ studie om elevers kännedom av kunskapskraven i ämnet idrott och hälsa.

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Sandra Stajic; Kaisla Heinonen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna uppsats var att undersöka i vilken grad elever i årskurs 9 känner till kunskapskravens formuleringar i idrott och hälsa samt vilka kunskaper de tror att de behöver utveckla. Undersökningen genomfördes från ett elevperspektiv och hade följande frågeställningar: ”I vilken utsträckning känner eleverna till kunskapskraven i idrott och hälsa?”, ”Vilka kunskapskrav känner eleverna sig mest respektive minst bekanta med?”och ”Vilka kunskaper tror eleverna att de ska utveckla i ämnet idrott och hälsa?” Metod Metoden för denna studie var enkäter för att samla in kvantitativa data om elevernas kännedom kring respektive kunskapskravsformulering samt vilka kunskaper som anses viktiga. LÄS MER

 2. 47. Jeux de Rubans par Emna Belhaj Yahia et Les Intranquilles d’Azza Filali

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Franska

  Författare :Nadia Ben Amara Jonsson; [2019]
  Nyckelord :voile; cause féminine; Emna Belhaj Yahia; Azza Filali; Révolution de jasmin; changements sociaux et politiques; francophonie;

  Sammanfattning : Ce mémoire a pour ambition d’être une critique littéraire avec une optique qui se veut socioféministe de Jeux de rubans par Emna Belhaj Yahia et Les intranquilles, d’Azza Filali. Les romans traitent de la Révolution de jasmin en Tunisie. LÄS MER

 3. 48. Dansens inverkan på hälsan : Främjandet av dans som mer än en konstform

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Eloise Hjärtström; [2019]
  Nyckelord :dans; empowerment; hälsa; hälsofrämjande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bredda kunskapen om företeelsen dans och hur dans kan påverka människans fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Studien inriktar sig även på att undersöka samt bredda kunskapen gällande dans som ett hälsofrämjande verktyg. LÄS MER

 4. 49. Jobbiga aktiviteter inom Idrott och Hälsa : En kvantitativ enkätstudie om aktiviteter och undervisningsmoment i Idrott och Hälsa som gymnasieelever upplever som mentalt jobbiga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Markus Holmgren; [2019]
  Nyckelord :gender perspective; Physical Education; sports activities; teaching content; genusperspektiv; Idrott och Hälsa; idrottsaktiviteter; undervisningsinnehåll;

  Sammanfattning : Idrott och Hälsa är ett skolämne som innehåller en mängd olika aktiviteter och moment i undervisningen. Studier visar att många av dessa aktiviteter och moment kan upplevas som jobbiga av deltagande elever. LÄS MER

 5. 50. Idrottslärarstudenters upplevelser av dans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :ulrika schmidt; [2019]
  Nyckelord :Dans; idrott och hälsa; studenter; enkätundersökning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka idrottslärarstudenters erfarenheter av dans. Studien undersöker även vilka upplevelser idrottslärarstudenterna har av dans och vilken syn de har på dansens roll i idrott och hälsa. LÄS MER