Sökning: "dansterapi"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet dansterapi.

 1. 1. Trafficking i Nepal - Kvinnors och barns väg tillbaka

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Harena Michael; Martina Johansson; [2017]
  Nyckelord :Hälsokonsekvenser; Nepal; Rehabilitering; Stigma; Trafficking; Återintegrering;

  Sammanfattning : Trafficking är ett stort samhällsproblem i Nepal där 5000 -10000 nepalesiska kvinnor och barn årligen smugglas till Indien. Nepalesiska kvinnor och barn är uppskattade och ses som sexuellt attraktiva i Indien på grund av deras ljusare hy samt att oskulder från Nepal anses kunna bota aids. LÄS MER

 2. 2. Empatins betydelse i konstnärliga terapier : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Katrin Forsmo; [2015]
  Nyckelord :artistic therapy; intersubjectivity; empathy; music therapy; dance therapy; expressive art therapy; musikterapi; dansterapi; uttryckande konstterapi; konstnärliga terapier; intersubjektivitet; empati;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka empatins betydelse inom tre olika konstnärliga terapier. I denna studie används en hermeneutisk ansats både i metoden och i den analytiska tolkningen. Underlaget för analysen har varit tre intervjuer med tre terapeuter. LÄS MER

 3. 3. Vad har Jungs arketyper med musik att göra?

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

  Författare :Hans-Jörgen Alsing; [2009]
  Nyckelord :jungiansk psykologi; Carl Gustav Jung; vaggvisa; symbol; arketyp; tonsatt rörelse; dansknytningens arketyp; musikterapi; dans; dansterapi; arketypteorin;

  Sammanfattning : Ansatsen på denna uppsats är att undersöka om de går att identifiera arketyper enligt de förutsättningar Carl Gustav Jung anger i musik och vilka krav som ställs för att arketyperna ska framträda. Författarens ambition är också att se om de presenterade resultaten kan användas som förklaringsmodell till de fenomen som bland annat uppträder i musikterapisituationer. LÄS MER

 4. 4. En dans på rosor : Hur påverkar dans människan socialt och mentalt?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Brankica Hajdukovic; Sandra Eklund; [2008]
  Nyckelord :Dans; socialt; mentalt; självkänsla;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur dansen påverkar människan socialt samt mentalt. De frågeställningar vi haft är, vad innebär dans? Hur anser danspedagoger samt dansterapeuter att dans påverkar människan mentalt och socialt? Hur används dansterapi för att stärka människan?Vi har använt oss av kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Konstnärliga metoder för människor med funktionsnedsättningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Madelen Veldre; [2006]
  Nyckelord :circus; cirkus; culture; kultur; dance therapy; dansterapi; eurhythmics; rytmik; health; hälsa; psychodrama; psykodrama; Physical medicine; kinesitherapy; revalidation; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ; Musicology; Musikvetenskap; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Medicine and Health Sciences; Arts and Architecture; Social Sciences;

  Sammanfattning : Title: Artistic methods for persons with dysfunctions. The idea to the paper was born in my work, as a pedagogue, with young persons with dysfunctions. My pedagogic method is eurhythmics but I wanted to examine in what other ways you could work with artistic expression in similar areas such as circus, dance therapy and psychodrama. LÄS MER