Sökning: "dansundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet dansundervisning.

 1. 1. Dansens didaktiska utmaningar i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kevin Jämthagen; Nabil El Haj Daoud; [2020]
  Nyckelord :Beröring; Idrott och hälsa; Feministiskt perspektiv; didaktiska utmaningar; kultur; könsroller; sociokulturellt perspektiv; dans;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilka didaktiska utmaningar som lärare ställs inför i sin dansundervisning. Vi har avgränsat oss till didaktiska utmaningar som är relaterade till könsroller och kulturella skillnader. LÄS MER

 2. 2. Musik och dans - ett lustfyllt avbrott och lärandeobjekt : En kvalitativ intervjustudie om musik och dans i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Galina Erlandsson; Eva Zemite; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna studien syftade till att undersöka förskollärares förhållningssätt till dans- och musikämnen i den praktiska undervisningen utifrån läroplanens mål. Studien utgick från sociokulturella perspektiv samt utvecklingspedagogiska perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Dansundervisning för elever med autism och ADHD : En kvalitativ studie av gymnasielärares erfarenheter ur ett sociokulturellt perspektiv

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Anna Olsson; [2020]
  Nyckelord :dance; teaching dance; upper secondary school; autism; autism spectrum disorder; ADHD; Attention-Deficit Hyperactive disorder; neurodevelopmental disorder; interview study; adaptation; given models for thinking; teaching strategies; dans; dansundervisning; gymnasium gymnasiet; autism; autismspektrumstörning; ADHD; Attention-Deficit Hyperactive disorder; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; intervjustudie; anpassningar; tankemodeller; undervisningsstrategier;

  Sammanfattning : The aim of the study is to contribute knowledge and increase the understanding of teaching dance to students aged 16-18 with autism and ADHD in upper secondary school in Sweden by investigating teachers understanding of adaptation and the reason for students experiencing difficulties related to their diagnosis. The study also investigates the different strategies used by the teachers to adapt their teaching. LÄS MER

 4. 4. Dansundervisning inom idrott och hälsa : en kvalitativ studie av idrottslärares upplevelser av att undervisa i dans på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Olof Modén; [2020]
  Nyckelord :Dance; teaching and learning; experience; physical education; PE teacher; upper secondary school; Dans; undervisning; upplevelse; idrott och hälsa; idrottslärare; gymnasiet;

  Sammanfattning : Dance is represented in the main contents of the physical education curriculum in the upper secondary school but teaching dance can be a challenging task for PE-teachers because of large groups, student motivation, limited competence, lack of time or uncertainties of the benefits of dance. To gain more knowledge and possible solutions semi-structured interviews were performed with three PE-teachers, regarding their experiences of teaching dance. LÄS MER

 5. 5. ”Dans är gay, kan vi inte gå till gymmet?” : En kvalitativ studie om hur lärare i idrott och hälsa bedriver dansundervisning och bemöter didaktiska dilemman

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ericsson Dan; Kryzanauskas Lukas; [2020]
  Nyckelord :Dans; idrott och hälsa; genus; beröring; exponering; didaktik; högstadiet; pragmatismen;

  Sammanfattning : Internationell och nationell forskning konstaterar att dansundervisningen i idrott och hälsa kan vara problematisk att genomföra på grund av de didaktiska dilemman som potentiellt kan uppkomma. Studiens syfte är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa i grundskolan år 7-9 arbetar med det centrala innehållet dans och vilka didaktiska dilemman som uppstår i undervisningen. LÄS MER