Sökning: "daria galik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden daria galik.

  1. 1. Fräsch eller Spännande? -En studie av ordens inverkan på bostadsannonser

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Andreas Intiso; Christian Ullmark; Daria Galik; [2006]
    Nyckelord :bostadsannonsering; kommunikationsprocessen; uppmärksamhet; tolkning; semantik; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att möjliggöra påståendet att fastighetsannonser kan marknadsföras bättre.Ett samband mellan de ord och begrepp som används i bostadsannonser och intresset för ett objekt har upptäckts inom målgruppen 19-28 år. LÄS MER