Sökning: "darkness"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade ordet darkness.

 1. 1. EXPANDING NARRATIVE EMPATHY Exploring “Dynamic” Empathy in The Left Hand of Darkness

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Brian Bell; [2019-09-04]
  Nyckelord :Narrative Empathy; Reader Immersion; Ursula K. Le Guin; Reader Immersion;

  Sammanfattning : Narrative empathy, the sharing of a feeling between a reader and characters, is oftenthought of as a 'static' phenomenon; either it is present, or not in a given story. Yet, on scrutiny,narrative empathy seems quite fluid, its connective strength ebbing and flowing throughout astory. LÄS MER

 2. 2. References to Darkness : A study of darkness in a selection of poems by Wendell Berry

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Lars Norén; [2019]
  Nyckelord :Wendell Berry; poetry; darkness; close reading; earth; soil; death; farming; figurative; imagery; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The writer, farmer, Christian pacifist, and “eco-poet” Wendell Berry has written and published novels, essays, and poetry since early 1960s. Examples of recurring themes in Berry’s literary work are the close relationship between farmer and the earth, the importance of belonging to a place/community, and having trust in the Creation. LÄS MER

 3. 3. Things Fall Apart & Heart of Darkness : Colonialism: Presenting the same universal ethic in two diametrically opposite ways

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sehten Porshe Hills; [2019]
  Nyckelord :colonialism; colonial; postcolonialism; postcolonial;

  Sammanfattning : This research paper will examine the representation of colonialism in the narratives Things Fall Apart by Chinua Achebe and Heart of Darkness by Joseph Conrad. The aim of this Analysis is to demonstrate that both Achebe and Conrad expressed the same universal ethic in two diametrically opposite ways. LÄS MER

 4. 4. Fladdermöss i parkmiljö och stadsnära natur

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lidia Prykhodko; [2019]
  Nyckelord :fladdermöss; fragmentering; vattenmiljöer; parker; grönområden; holkar; stadsmiljö; ihåliga träd; trädkorridorer; ljusföroreningar; artificiellt ljus;

  Sammanfattning : Kunskapen om fladdermöss har genom tiderna varit bristfällig, dessa djur har inte sällan förknippats med mörker, ohyra och obehag. Detta börjar dock förändras i takt med tillkomsten av nya lagar som bland annat ger fladdermössen ett starkt skydd på både nationell och internationell nivå. LÄS MER

 5. 5. Våtmarksliv : ett gestaltningskoncept för dagvattenhantering och rekreation i en anlagd våtmark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ia Neumüller; Mattias Lazar; [2019]
  Nyckelord :våtmark; dagvatten; rekreation; vinterrekreation; dagvattenhantering; rening; gestaltning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar två områden relaterade till förtätning av städer och urbanisering. Det ena rör problematik kring dagvatten. Den andra rör människors minskade kontakt med naturen och ökade andel tid som tillbringas inomhus. I samband med förtätningen av våra städer ökar andelen hårdgjorda ytor. LÄS MER