Sökning: "dashnak"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet dashnak.

  1. 1. Att vara eller icke vara, en tolkningsfråga : En historiografisk undersökning av de armeniska massakrerna 1915

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

    Författare :Margaret Wallace Nilsson; [2009]
    Nyckelord :dashnak; hunchak; massakrer; ungturkar; ittihadister; CUP; turkism;

    Sammanfattning : Uppsatsen är en historiografisk undersökning. Den granskar forskning som bedömer dearmeniska massakrerna som folkmord och forskning som ifrågasätter detta. Händelserna ärmycket omdiskuterade båda politiskt och historiskt. LÄS MER