Sökning: "dashpot"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet dashpot.

 1. 1. Dynamik och Dämpning för Samverkansbroar med Tågtrafik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Författare :Martin Nilsson; [2021]
  Nyckelord :dynamisk analys; samverkansbro; ändskärm; järnvägsbro; höghastighetståg; modalanalys; direkt tidsintegration; vertikal acceleration; fjädrar; dashpot; jord-bro interaktion; BRIGADE Plus; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : För att svensk järnvägsinfrastruktur skall kunna vara konkurrenskraftig i jämförelse med mindre miljövänliga alternativ krävs kapacitetsutbyggnad och hastighetsökning av det svenska järnvägsnätet. Vid hastigheter över 200 km/h finns krav på att dynamiska analyser behöver utföras. LÄS MER

 2. 2. 3D-models of railway track for dynamic analysis.

  Master-uppsats, KTH/Transportvetenskap

  Författare :Huan Feng; [2011]
  Nyckelord :track dynamics; railway track modelling; finite element analysis; receptance;

  Sammanfattning : In recent decades, railway transport infrastructures have been regaining their importance due to their efficiency and environmentally friendly technologies. This has led to increasing train speeds, higher axle loads and more frequent train usage. LÄS MER