Sökning: "data arkitektur"

Visar resultat 1 - 5 av 288 uppsatser innehållade orden data arkitektur.

 1. 1. Migrating monolithic system to domain-driven microservices : Developing a generalized migration strategy for an architecture built on microservices

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Milan Languric; Leo Zaki; [2022]
  Nyckelord :Domain-Driven Design; monolithic architecture; microservices; serverless; cloud; Domän driven; monolitisk arkitektur; mikrotjänster; serverlös; moln;

  Sammanfattning : As monolithic software grows in complexity, they tend to reach a point where further improvements and maintenance become a significant burden. Therefore, Many organizations consider moving components of their systems into separate microservices. LÄS MER

 2. 2. Stadsplaneringens betydelse för segregation i svenska städer - en kartläggning av kommunernas arbete mot segregation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Annie Kjellberg; Lisa Chung; [2022]
  Nyckelord :Segregation; stadsplanering; stadsbyggnad; verktyg; kommun; uppföljning; urban design; city planning; municipality; tools; evaluation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Segregation är ett föränderligt tillstånd som är komplext och påverkar såväl enskilda individer som samhället i stort. Exempelvis är stadsplaneringen en bakomliggande orsak som kan påverkar segregationen i en stad. LÄS MER

 3. 3. Att Strukturera Data Med Nyckelord: Utvecklandet av en Skrapande Artefakt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Fredrik Bramell; From From; [2022]
  Nyckelord :Ostrukturerad data; Semi-strukturerad data; Strukturerad data; Artefakt; Web-scraping; Bearbetning av data; Arkitektur;

  Sammanfattning : Development of different methods for processing information has long been a central area in computer science. Being able to structure and compile different types of information can streamline many tasks that facilitate various assignments. In addition, the web is getting bigger and as a result larger amounts of information become more accessible. LÄS MER

 4. 4. Industry 4.0 Value Creation for Automated Press Hardening Production Lines

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :VIktor Karlsson; [2022]
  Nyckelord :IIoT; CPPS; Industry 4.0; value creation; manufacturing.; IIoT; CPPS; Industri 4.0; värdeskapande; tillverkning.;

  Sammanfattning : Industry’s technologies and equipment continuously advance, and the importance of continuously being able to produce increases. Todays’s automotive industry is a competitive market where efficiency is critical to keeping market shares. However, the quality of the products can not be compromised. LÄS MER

 5. 5. centre for Vulnerable Youth

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Claudia Iovita; [2022]
  Nyckelord :architecture; homeless; vulnerable; home; youth; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The present thesis explores the wide definition of homelessness and its complexity as a social phenomena. It is a very complex and multidirectional problem linked to individual, interpersonal, and socioeconomic factors. LÄS MER