Sökning: "data driven organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden data driven organisation.

 1. 1. AI-enabled Business Model Innovation for the Healthcare Industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Natalie Aleksić; Anna Vidina; [2022]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Business Model; Business Model Innovation; Healthcare Industry; Artificiell intelligens; Affärsmodell; Affärsmodellinovation; Hälso- och sjukvårdsbranschen;

  Sammanfattning : Recent developments in the field of Artificial Intelligence (AI) drive businesses to introduce digitally advanced products, services, processes, and mechanisms to various markets (Krauset al. 2022; Parida et al. 2019). In this manner, the healthcare sector proves as a propitious industry for successful AI-application (Jiang et al. LÄS MER

 2. 2. Towards data-driven decision making: A Small Enterprise study

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Oliver Söderlund; [2022]
  Nyckelord :Data-driven decision-making; Technological Challenges; Organisational challenges; Maturity evaluation;

  Sammanfattning : In general, at smaller companies, decisions are based on the intuition of their experts within their respective areas. The decision processes are dependent on several aspects, such as assumptions and context, and some on data. LÄS MER

 3. 3. The Impact of AI on Banks' Risk Management Approach : A qualitative study on the effects of AI in the banking sector from a holistic perspective

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Dariush Khailtash; Pontus Lindqvist; [2022]
  Nyckelord :AI; The Bank Sector; Multi-Level Perspective; Risk Management; Cybersecurity; AI; Banksektorn; Multi-Level Perspective; Riskhantering; Cybersäkerhet;

  Sammanfattning : The banking sector is experiencing the rise of several new types of innovations and trends. For instance, increased use of Artificial Intelligence (AI) to streamline day-to-day activities. These trends are, e.g. LÄS MER

 4. 4. Medarbetarnas motivation under distans- och kontorsarbete

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Lidia Tesfayohannes; Louis Touma; [2022]
  Nyckelord :Motivation; Distansarbete; Kontorsarbete; Yttre motivation; Inre motivation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Effekten av Covid-19 pandemin har mynnat i restriktiva rekommendationer och åtgärder för både samhällen och företag. För många organisationer har det inneburit att snabbt övergå från kontor till distansarbete. Många medarbetare har därmed behövt anpassa sig genom att ställa om till nya arbetssätt och situationer. LÄS MER

 5. 5. Burn or Return? Evaluating Deposit Return Systems for Plastic Packaging Waste in Sweden : A Comparative Life Cycle Assessment

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Martin Forsman Hedman; [2022]
  Nyckelord :Resource management; reuse; deposit return scheme; circular economy; polypropylene;

  Sammanfattning : Plastics have become an integral part of modern life and global use is expected to grow almost two- fold until 2040. 40% of European demand for plastic raw materials is driven by the packaging industry and being a cheap material, focus on waste management has historically been neglected. LÄS MER