Sökning: "data science"

Visar resultat 1 - 5 av 3160 uppsatser innehållade orden data science.

 1. 1. The Sound of Skepticism Analyzing Climate Change Denial in Swedish Podcasts and YouTube Channels

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Victoria Vallström; [2024-02-14]
  Nyckelord :denialism; climate skepticism; social movements; countermovements; digital media; digital data; computational grounded theory; topic modeling; computational text analysis;

  Sammanfattning : This study explores Sweden's climate change denial by analyzing the spoken-word discourse of its countermovement, focusing on digital media content from Swedish parliament member Elsa Widding with an aim to provide empirical insights into the discourse of Sweden's Climate Change Countermovement (CCCM). Questions guiding this study are: What are the most prevalent topics and themes related to climate change denial and skepticism? How do they align with established categories of climate change denial, shaping the overall narrative? What mobilizing ideas and meanings are present, how are they shaped, and how do they contribute to the movement's goals? The material consists of Elsa Widding's complete audio-based "movement texts'' from 2019-2023, including YouTube content, podcasts, and appearances on Riks, totaling over 2000 minutes of audio transcribed into text via AI technology. LÄS MER

 2. 2. Vart tog övergångsfasen vägen? : En kvalitativ intervjustudie om barnmorskors erfarenheter och hantering av övergångsfasen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hanna Toresten; Emma Eriksson; [2024]
  Nyckelord :Experience; labour; midwife; midwifery; transition phase; Barnmorska; barnmorskekunskap; erfarenhet; förlossning; övergångsfasen;

  Sammanfattning : Bakgrund: I kurslitteraturen för barnmorskeutbildningen beskrivs övergångsfasen som en fas under slutet av aktiv fas där kvinnan kan uppleva ökad smärtupplevelse, ökad oro och kontrollförlust. Värkarna beskrivs ändra karaktär och kan avta. Det saknas konsensus i litteraturen. Övergångsfasen är som eget begrepp ej beforskat. LÄS MER

 3. 3. A Hidden Voting Gap? : How the Interaction Between Income and Depression Affects Voting

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Danielsson; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Depression has only in recent years been explored within political science, despite its deeply political causes and consequences. Previous research has found significantly lower political participation among people with depression and has especially focused on its negative effect on voting. LÄS MER

 4. 4. Rekryterad av AI: En analys av arbetssökandes uppfattning och attityd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Maja Hedin; Fanny Hjorth; [2024]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; rekrytering; attityd; Artificial intelligence; recruitment; attitude; Science General;

  Sammanfattning : Recruitment conducted with the assistance of artificial intelligence is becoming increasingly common with the advancement of technology. Currently, AI can draft job advertisements, review resumes, automate interviews, and make decisions. LÄS MER

 5. 5. Using artificial intelligence to improvetime estimation for project management

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Signaler och system

  Författare :Marcus Bonnedahl; [2024]
  Nyckelord :time estimation; ai; machine learning; project management;

  Sammanfattning : Time estimation is an important aspect in project management. Failure to make accurateestimates can lead to large consequences. Despite this, humans tend to make fairly inaccurateestimates when tasked to, often underestimating the time something will take substantially. LÄS MER