Sökning: "dataanalys kvantitativ metod"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden dataanalys kvantitativ metod.

 1. 1. Hälso- och sjukvårdspersonals attityder till patienter med obesitas : en icke-systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anders Jilderin; Olivia Kjellholm Keding; [2022]
  Nyckelord :Attitude; Attitudes of Healthcare Professionals; Obesity; Attityd; Attityder hos Hälso- och Sjukvårdspersonal; Fetma; Obesitas; Övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund   Obesitas beskrivs som onormal eller överdriven fettansamling, som kan påverka hälsan. Eftersom obesitas är ett växande problem runt om i världen så kommer hälso- och sjukvårdspersonal träffa på personer med obesitas allt mer. LÄS MER

 2. 2. "Jag försöker mitt bästa" : En studie om elevers upplevelse av känsla av sammanhang

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Jessica Peterzén; [2022]
  Nyckelord :Autism; KASAM; känsla av sammanhang; salutogent perspektiv; språkstörning.;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Studien avser att ge ett elevperspektiv på elevernas känsla av sammanhang i skolan, i en förhoppning att det skapar en förståelse och en ökad kunskap för lärare och speciallärare. Med studien önskas att de funderar kring de tre komponenterna i känsla av sammanhang, vilka är hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet, och hur arbetat på den egna arbetsplatsen kan utvecklas utifrån vad eleverna förmedlat i studien. LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av hälsa hos vuxna som lever med tarmstomi : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hanna Berggren; Sandra Silfver; [2022]
  Nyckelord :Experiences; Health; Intestinal ostomy; The role and support of the nurse; Hälsa; Sjuksköterskans roll och stöd; Tarmstomi; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund En tarmstomi är en kirurgiskt konstgjord tarmöppning på utsidan av buken som avlägsnar avföring till en anslutande stomipåse. Orsaken till tarmstomi beror på sjukdom, trauma eller ett behov av tillfällig avlastning och kan således vara av temporärt eller permanent slag. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av djurassisterad terpi för äldre personers hälsa : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Vanja Snis Sigtryggsson; Mehrnaz Nejati; [2022]
  Nyckelord :Animal assisted therapy; Dog therapy; Elderly; Equine assisted therapy; Hippotherapy; Djurassisterad terapi; Hundterapi; Hästunderstödd terapi Ridterapi; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund   En växande äldre befolkning innebär utmaningar gällande ensamhet, fallolyckor, demenssjukdom och att kunna tillgodose en god hälsa bland äldre personer. För att möta de utmaningarna krävs en bredd av åtgärder. Ett område som fått allt större genomslag är djurassisterad terapi. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelse av egenvård vid hypertoni : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Natalie Nordenskiöld; Therese von Sivers Segerberg; [2022]
  Nyckelord :Experience; Hypertension; Life experiences; Patient perspective; Self-care; Egenvård; Hypertoni; Livserfarenheter; Patientperspektiv; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Hypertoni är en folksjukdom som kan leda till allvarliga följdsjukdomar. Behandlingen är i första hand livsstilsförändringar i form av egenvård, något som patienter kan uppleva utmanande. LÄS MER