Sökning: "dataanalys kvantitativ metod"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden dataanalys kvantitativ metod.

 1. 1. Operationssjuksköterskans aseptiska förhållningssätt vid tumörkirurgi i samband med öppen bukkirurgi

  Magister-uppsats,

  Författare :Ksenia Johansson; Nikita Gadré; [2018-07-10]
  Nyckelord :Tumörutsådd; cancer; utrustningsförorening; sjuksköterskans aseptiska förhållningssätt; perioperativ omvårdnad; omvårdnad vid operation; kirurgiska instrument; aseptik;

  Sammanfattning : Background: The third most common cancer group in Sweden is colon cancer. Operation is still a common treatment and first choice in cancer disease. The operating room nurse working in intestinal tumor surgery and performing perioperative nursing should have knowledge of cancer and be aware of the cancer spread ability. LÄS MER

 2. 2. Barriärer för god nutrition inom intensivvård - En integrativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Marcus Joleby; Kristoffer Henriksson; [2018-03-01]
  Nyckelord :Intensivvård; nutrition; barriär; följsamhet; kritisk sjukdom; enteral nutrition; critical care; nutritional support; barrier; adherence; critical illness; enteral nutrition;

  Sammanfattning : Nutritionsbehandling är en del av basal omvårdnad för patienten och kopplas till bättre prognos vid kritisk sjukdom. Sjuksköterskan har ett ansvar för nutritionsbehandlingen inom intensivvård.Forskning visar att det finns brister i nutritionsbehandlingen inom intensivvård och att patienter på IVA inte får den näringsmängdsom ordineras. LÄS MER

 3. 3. Omhändertagande av föräldrar efter besked om intrauterin fosterdöd : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Annika Brandebo; Anna Witkowska; [2018]
  Nyckelord :Intrauterin fosterdöd; Föräldrar; Barnmorska; Omhändertagande;

  Sammanfattning : Varje år dör barn intrauterint efter att graviditeten har nått 22 fullgångna veckor. I Sverige föds det cirka 400 till 450 dödfödda barn per år och majoriteten av dessa dödsfall sker i graviditetens sista trimester. LÄS MER

 4. 4. Upplevd känslighet mot födoämnen : En kvantitativ enkätundersökning bland individer från 15 års ålder

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Emelie Vallström; Una Otterbech; [2018]
  Nyckelord :Födoämneskänslighet; allergi; livsmedel; känslighet; födoämnen; kvantitativ; allergener; gluten; mjölkprotein; laktos;

  Sammanfattning : Bakgrund Födoämneskänslighet är ett växande samhällsproblem och har ökat internationellt de senaste åren samt tenderar att fortsätta öka. Det finns även en ökad trend i samhället där folk väljer att äta mjölk- och glutenfri mat. LÄS MER

 5. 5. Färg möter förväntningar : - en kvantitativ studie om hur färg påverkar förväntningarpå ett restaurangbesök

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Lina Gudmundson; Amanda Hedberg; [2018]
  Nyckelord :​Servicekvalitet; Förväntningar; Färg; Restaurang; Varma färger; Kalla färger;

  Sammanfattning : Bakgrund: ​Tjänstesektorn växer i takt med att svenskar spenderar mer pengar än någonsinpå restaurangbesök. Hur färgsättning i ett servicelandskap påverkar förväntningar av ett restaurangbesök är mindre studerat. Förväntningar på ett restaurangbesök kan skapas genom exempelvis marknadskommunikation såsom sociala medier. LÄS MER