Sökning: "dataanalys kvantitativ metod"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade orden dataanalys kvantitativ metod.

 1. 1. FÖRÄLDRARNAS UPPLEVELSER AV FAMILJECENTRERAD BARNCANCERVÅRD Litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Michelle Eriksson; Michaela Johansson; [2023-06-27]
  Nyckelord :Barncancervård; delaktighet; familjecentrerad vård; kommunikation och relation.;

  Sammanfattning : barn drabbas av cancer påverkas inte bara barnet utan hela familjen. För att kunna hjälpa familjer på bästa sätt är det viktigt att som vårdpersonal lära känna hela familjen, hur de kommunicerar, vad de redan vet om sjukdomen, vad de har för stöd att tillgå samt vad de har för behov. LÄS MER

 2. 2. Anestesisjuksköterskan och neuromuskulär monitorering inom dagkirurgi. En enkätstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Marie Johansson; Moa Norén; [2023-06-26]
  Nyckelord :Anestesi; anestesisjuksköterska; dagkirurgi; icke-depolariserande muskelrelaxantia; muskelrelaxantia; neuromuskulär monitorering; restkurarisering; TOF Train of Four ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Läkemedelsgruppen muskelrelaxantia är vanligt förekommande i samband med anestesi och kirurgi. Nivån av muskelrelaxantia bör övervakas med hjälp av neuromuskulär monitorering för att undvika restkurarisering. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser och konsekvenser av att närvara vid hjärt-lungräddning som anhörig : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Josef Stjernberg; Linn Kälvegård; [2023]
  Nyckelord :Relatives; Cardiopulmonary resuscitation; Cardiac arrest; Experiences; Anhöriga; Hjärt- och lungräddning; Hjärtstopp; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Varje år sker cirka 13 000 hjärtstopp i Sverige och det är en av de vanligaste dödsorsakerna internationellt sett. Vid hjärtstopp är hjärt- och lungräddning den främsta åtgärden för att rädda liv. En nyckelaspekt i detta är anhörigas upplevelser. LÄS MER

 4. 4. Mötet med vårdpersonal - föräldrarnas upplevelser när deras barn är inneliggande på sjukhus : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Caroline Hildemo; Sophie Romert; [2023]
  Nyckelord :Communication; Healthcare professionals; hospitalized children; Parents; Relationships; Barn på sjukhus; Föräldrar; Kommunikation; Relationer; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund När barn är inneliggande på sjukhus så deltar ofta föräldrarna i omvårdnaden enligt vårdfilosofin familjecentrerad omvårdnad. Detta är oftast positivt både för föräldrar och barn men det kan även leda till svårigheter i mötet mellan föräldrar och vårdpersonal eftersom de ska dela på omvårdnadsansvaret. LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktivitet som behandlingsmetod i samband med depression : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Märta Helena Strömberg; Theresa Hedbom; [2023]
  Nyckelord :Depression; Self-care; Physical activity; Experiences; Depression; Egenvård; Fysisk aktivitet; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund   Depression har en hög prevalens och orsakar stora svårigheter i livet för patienter och deras närstående. Depression orsakar även en stor ekonomisk kostnad för samhället och utgör i dagsläget ett stort folkhälsoproblem. LÄS MER