Sökning: "database design"

Visar resultat 1 - 5 av 606 uppsatser innehållade orden database design.

 1. 1. Developing a modular, high-interaction honeypot using container virtualization

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Magnus Jonsson; Alexander Lysholm; Sophia Pham; Benjamin Sannholm; Oskar Svanström; Johan Valfridsson; [2021-09-14]
  Nyckelord :honeypot; container-based virtualization; docker; security; data collection; modular software design; SSH; database design; network monitorization;

  Sammanfattning : A significant increase of attacks combined with companies neglecting cybersecurity posesa problem for the ever-growing number of Internet-connected devices. With honeypottechnology being an invaluable tool for understanding adversaries’ strategies, this projectaims to develop a modular honeypot that is able to evolve. LÄS MER

 2. 2. Development of a Graphical User Interface For Easier Overview of Historical Chromatography Data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Agnes Hermansson; [2021]
  Nyckelord :GUI; graphical user interface; PyQt5; Orbit; Chromatography; data visualization; chemical engineering; Chemistry;

  Sammanfattning : Chromatography is a separation technique frequently used in the purication of medicinal drugs. In studies and project at the department of chemical engineering at Lund University a large amount of data have been generated through the use of their research software Orbit and their ÄKTA chromatography system. LÄS MER

 3. 3. External Streaming State Abstractions and Benchmarking

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sruthi Sree Kumar; [2021]
  Nyckelord :Apache Flink; Distributed Systems; NDB; FlinkNDB; State; State Backends; External State; Stream Processing Systems; Benchmarking; Caching; Apache Flink; Distributed Systems; NDB; FlinkNDB; State; State Backends; External State; Stream Processing Systems; Benchmarking; Caching;

  Sammanfattning : Distributed data stream processing is a popular research area and is one of the promising paradigms for faster and efficient data management. Application state is a first-class citizen in nearly every stream processing system. Nowadays, stream processing is, by definition, stateful. LÄS MER

 4. 4. Att få palliativ vård i hemmet – en litteraturöversikt från patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Sofia Andersson; Emelie Kjellström; [2021]
  Nyckelord :Experience; Home; Literature review; Palliative care; Patient; Hem; Litteraturöversikt; Palliativ vård; Patient; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård tillämpas för patienter med en obotlig sjukdom med målet att främja livskvaliteten och lindra lidande. När beslutet tas att vården kommer till ett palliativt skede genomförs ett brytpunktssamtal där patienten och närstående medverkar. LÄS MER

 5. 5. A Design- by- Privacy Framework for End- User Data Controls

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Tangjia Zhou; [2021]
  Nyckelord :Privacy Data; GDPR; AWS; End- User Data Control; Sekretessdata; GDPR; AWS; kontroll av slutanvändardata;

  Sammanfattning : Our internet makes data storage and sharing more convenient. An increasing amount of privacy data is being stored on different application platforms, so the security of these data has become a public concern. LÄS MER