Sökning: "databasprestanda"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet databasprestanda.

 1. 1. Analys av databasstruktur och stored procedure i syfte att öka prestanda vid hämtning av data

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Datavetenskap; Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Natthakon Polprasert; Mobin Ahmadi; [2019]
  Nyckelord :stored procedure; sp_executesql; normalization; database structure; database performance; lagrad procedur stored procedure ; sp_executesq; normalisering; databasstruktur; databasprestanda;

  Sammanfattning : The Company X has a database that continuously increasing which causes the response time when retrieving data from the database increases the more data that is retrieved. Therefore, the company want an analysis of the database structures and stored procedures to see if there is a more efficient way to store and retrieve large datasets. LÄS MER

 2. 2. Webbutveckling : Säkerhet och prestanda

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Dennis Löfgren; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här rapporten visar olika säkerhetsrisker som finns för en webbapplikation och mer detaljerat beskriver hur och vad SQL injection-attacker används för samt hur dessa attacker kan förhindras. Utöver säkerheten undersöks olika metoder för prestandaförbättringar. LÄS MER

 3. 3. Databaser i molnet : En prestanda utvärdering

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM; Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM; Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

  Författare :Peter Persson; Johan Sjölin; Thomas Dahlberg; [2012]
  Nyckelord :SQL; NoSQL; databas; cloud; Azure; CouchDB; IrisCouch; database.com; databaseperformance; SQL; NoSQL; databas; moln; Azure; CouchDB; IrisCouch; database.com; databasprestanda;

  Sammanfattning : Abstract As a developer of database-driven applications you will be faced with difficult choices, when it comes to choosing database, server and programming language. For the result to be satisfactory it requires the different techniques to interact well with each other and also fulfill performance expectations. LÄS MER