Sökning: "datacenter"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet datacenter.

 1. 1. Vendor-Independent Software-Defined Networking : Beyond The Hype

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Databas och informationsteknik

  Författare :Santiago Pagola Moledo; [2019]
  Nyckelord :SDN; network virtualization; cloud datacenter; Tungsten Fabric; Openstack; open-source; networks;

  Sammanfattning : Software-Defined Networking (SDN) is an emerging trend in networking that offers a number of advantages such as smoother network management over traditional networks. By decoupling the control and data planes from network elements, a huge amount of new opportunities arise, especially in network virtualization. LÄS MER

 2. 2. Att få eller inte få återbetalning för energiskatten på elektrisk kraft : eller konsten att inte sätta punkt(skatt) för colocation-verksamheten i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Josefin Fornander Bertlin; [2019]
  Nyckelord :Excise Duty; Energy tax on electrical power; Tax Law; Data center; State Aid; Punktskatt; Energiskatt på elektrisk kraft; Skatterätt; Datorhall; Statsstöd;

  Sammanfattning : Lättnadsregeln i 11 kap. 15 § LSE ger möjlighet till avdrag för den el som förbrukats i datorhallar. Datorhallsdefintionen avgränsar skattelättnaden till att enbart gälla vissa datacenter enligt 1 kap. 14 § LSE. LÄS MER

 3. 3. Molntjänsternas miljöpåverkan: vad säger media och vad säger forskningen?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Elena Charalambous; Louise Widell; [2019]
  Nyckelord :Grön IT; molntjänst; datorhall; miljö; moln; datacenter;

  Sammanfattning : Mänskliga aktiviteter bidrar till klimatförändringen som sker idag. Samtidigt växer molnet sig större, och därför är det viktigt att molntjänster är så hållbara som möjligt. Medias framställning av ett ämne kan forma allmänhetens åsikter kring det, som i sin tur formar marknaden som berörs av ämnet. LÄS MER

 4. 4. Organisational adoption of innovation : A qualitative study on role-based access control in the physical setting of a data centre

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Johan Törnebohm; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The primary goal of this work was to investigate an organisation’s readiness to adopt a new innovation. A framework was developed by combining two well-known frameworks, Diusion of Innovation (DOI) and Technology-Organisation-Environment (TOE). LÄS MER

 5. 5. En tjänstelösning inom energisektorn : Med fokus på datacenterbranschen

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Markus Lindgren; Marcus Östgren; [2019]
  Nyckelord :tjänstefiering; samskapande; co-location datacenter; energi;

  Sammanfattning : The energy sector is facing unprecedented changes as technology development and new expectations are necessitating action. As a result of market changes, incumbent companies as well as new ones within the sector are now seeking new business opportunities to cope with changes and position themselves for the future. LÄS MER