Sökning: "datadelning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet datadelning.

 1. 1. Hälsodata & smartklockor : En användarundersökning om medvetenhet och attityd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Henrietta Apelthun; Töyrä Anni; [2020]
  Nyckelord :health data; smartwatch; risk; trust; awareness; data collection; data sharing; privacy paradox.; hälsodata; smartklocka; risk tillit; medvetenhet; datainsamling; datadelning; integritetsparadoxen.;

  Sammanfattning : Digital teknik och den ökade digitalisering som är under ständig utveckling i världen medför att strukturer i samhällen ändras och likaså vårt sätt att leva, då stora mängder data samlas in. Sverige är bland de ledande länderna i världen när det kommer till användning av ny teknik och varannan svensk har minst en uppkopplad enhet i sitt hem. LÄS MER

 2. 2. Integritet i utbyte för utbildningskvalité : Studenters perspektiv på datainsamling inom Learning Analytics

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Gustav Vidén; David Lidskog; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vilken data studenter är villiga att dela inom Learning Analytics-sammanhang och om målen med Learning Analytics motiverar studenters villighet att dela data. Studien utfördes på 110 studenter från Uppsala universitet. LÄS MER

 3. 3. Adoption of Digital Precision Agriculture Technology and Farm Data: A Case Study on Swedish Grain Farmers and On-Combine Near-Infrared Spectroscopy for Quality Measurement

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Julia Stålhammar; Ludvig Dietmann; [2020]
  Nyckelord :Diffusion theory; innovation adoption; precision agriculture; near- infrared spectroscopy; grain value chain; agricultural cooperative; big farm data; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The agricultural industry is going through immense changes due to the rapid growth of the global population and climate change, creating increased pressure on the food supply chain. The use of precision agriculture (PA) technologies have shown benefits that could help solve these challenges. LÄS MER

 4. 4. Är delad glädje dubbel glädje? : En kvalitativ studie om attityder kring datadelning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Emma Westin; Sofie White; [2020]
  Nyckelord :data; attityder; internet; integritetsparadoxen; hälsodata; platstjänster; sökdata;

  Sammanfattning : Samhället har de senaste åren utsatts för en stor förändring – digitaliseringen. I Sverige används internet dagligen av nästintill hela befolkningen. För att använda de flesta hemsidor och appar behöver användaren godkänna villkor som bland annat möjliggör för företag att samla in och spara användardata. LÄS MER

 5. 5. Exploring the Prerequisites to Increase Real Estate Market Transparency in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Emil Danmo; Fredrik Kihlström; [2019]
  Nyckelord :GRETI; Real Estate Market Transparency; Sweden; Data Platforms; Market Efficiency; International Real Estate Markets; Real Estate Investments; Real Estate Performance Measurement; GRETI; fastighetsmarknadstransparens; dataplattformar; marknadseffektivitet; internationella fastighetsmarknader; fastighetsinvesteringar; fastighetsavkastningsmätning;

  Sammanfattning : In the 2018 edition of the JLL Global Real Estate Transparency Index (GRETI), Sweden was ranked the 10th most transparent real estate market in the world, categorized as ‘Highly Transparent’. For the most part, Sweden has held a similar position since the measurements started in 1999. LÄS MER