Sökning: "dataintrång"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet dataintrång.

 1. 1. Implementing a Nudge to Prevent Email Phishing

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Viktor Vitek; Taqui Syed Shah; [2019]
  Nyckelord :Hacking; Phishing; Social Engineering; Psychology; Nudge; ; Dataintrång; Nätfiske; Social Manipulation; Psykologi; Nudge; ;

  Sammanfattning : Phishing is a reoccurring issue, which uses social engineering as an attack strategy. The prevention of these attacks is often content-based filters. These solutions are however not always perfect, and phishing emails can still be able to get through the filters. We suggest a new strategy to combat phishing. LÄS MER

 2. 2. Hur förändrar smart teknik resurseffektiviteten i fordonsbranschen? : En studie av hur Cyber-Physical Systems och Internet of Things påverkar resurseffektiviteten i personbilsbranschen

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Helen Mirza; Rade Nikolic; [2019]
  Nyckelord :Internet of Things; Cyber-Physical Systems; Industry 4.0; smart technology; manufacturing industry; resource efficiency; automotive; Internet of Things; Cyber-Physical Systems; Industri 4.0; smart teknik; tillverkningsindustri; resurseffektivitet; personbilar;

  Sammanfattning : Idag pratas det mycket om smart teknik och man säger att den fjärde industriella revolutionen är på väg. Revolutionen kallas för Industri 4.0 och innebär två tekniska förbättringar, Internet of Things (IoT) och Cyber-Physical Systems (CPS). LÄS MER

 3. 3. The value of cybersecurity : Stock market reactions to security breach announcements

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Paul Nyrén; Oscar Isaksson; [2019]
  Nyckelord :Cybersecurity; Information security; InfoSec; Event study; cyberinsurance; data breach; Datasäkerhet; informationssäkerhet; infosec; Eventstudie; cyberförsäkring; dataintrång;

  Sammanfattning : Companies around the world invest an increasing amount of money trying to protect themselves from cybercrime and unauthorized access of valuable data. The nature of these covert threats makes it seemingly impossible to quantify the risk of getting attacked. LÄS MER

 4. 4. Hur förändrar smart teknik resurseffektiviteten i fordonsbranschen? : En studie av hur Cyber-Physical Systems och Internet of Things påverkar resurseffektiviteten i personbilsbranschen

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Helen Mirza; Rade Nikolic; [2019]
  Nyckelord :Internet of Things; Cyber -Physical Systems; Industry 4.0; smart technology; manufacturing industry; resource efficiency; automotive; nternet of Things; Cyber -Physical Systems; Industri 4.0; smart teknik; tillverkningsindustri; resurseffektivitet; personbilar;

  Sammanfattning : Idag pratas det mycket om smart teknik och man säger att den fjärde industriella revolutionen är på väg. Revolutionen kallas för Industri 4.0 och innebär två tekniska förbättringar, Internet of Things (IoT) och Cyber-Physical Systems (CPS). LÄS MER

 5. 5. Cybersäkerhet - Forskning och industri, en fallstudie : Cybersäkerhetshot och lösningsförslag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Anton Lönnebo; [2018]
  Nyckelord :cybersecurity; threats; solutions; business continuity; ciso; cybersäkerhet; hot; lösningar; kontinuitetsplanering; ciso;

  Sammanfattning : Hot mot organisationers cybersäkerhet innebär stora risker för dessa. När organisationer drabbas av incidenter så som dataintrång kan de kostnader som följer av detta vara mycket höga. LÄS MER