Sökning: "datajournalistik"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet datajournalistik.

 1. 1. “Det där kunde ju lika gärna en robot ha skrivit” : En studie om publikens uppfattningar av Mittmedias textrobot i kontrast till den mänskliga journalisten

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jennifer Korsgren; Mathilda Ejefalk; [2018]
  Nyckelord :Robotjournalistik; datajournalistik; algoritmer; publikens uppfattningar; pressetik;

  Sammanfattning : Vi kommer i denna uppsats bidra till en ökad kunskap om hur journaliststudenter samt övrigastudenter upplever artiklar skrivna av Mittmedias textrobot i kontrast till artiklar skrivna aven mänsklig journalist. Vi har undersökt om dessa studenter kan urskilja en robotskrivenartikel från en mänskligt skriven artikel utifrån kategorierna trovärdighet, läsvänlighet ochkvalité. LÄS MER

 2. 2. Datajournalistik: ideal och verklighet : En kvantitativ studie av svensk datajournalistik i förhållande till olika journalistiska och tekniska ideal

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Sanna Volny; [2018]
  Nyckelord :Computer-assisted reporting; CAR; precision journalism; computional journalism; datajournalistik; databasjournalistik; datadriven journalistik; NODA; Nordic Data Journalism Award; CAR;

  Sammanfattning : Intresset för datajournalistik har ökat både på redaktionerna och inom forskningen det senaste decenniet i takt med att tillgången på data har ökat och därmed behovet av att kunna hitta nyheter och berätta med hjälp av data. De flesta tidigare studier om datajournalistik har utgjorts av intervjuer med verksamma datajournalister och bland annat undersökt olika ideal. LÄS MER