Sökning: "datakommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet datakommunikation.

 1. 1. Designing and Prototyping a Mobile Application for Flatbed Applicators

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Avdelningen för datavetenskap

  Författare :Johan Fredriksson; Mattias Kirkerud; [2022]
  Nyckelord :React Native; user interface; UI; user experience; UX; data communication; MQTT; TwinCAT; React Native; datakommunikation; användargränssnitt; MQTT; TwinCAT;

  Sammanfattning : Context: Flatbed applicators are machines made for laminating, primarily signs on an industrial level. These applicators are controlled manually, which exhibits potential for digitalization in order to enhance the user experience. LÄS MER

 2. 2. Automating a robot cell welding process

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Elias Ljunglöv; [2022]
  Nyckelord :stud bolt welding quality; accuracy in automated welds; welding unit fail-safe; brazed plate heat exchangers; programmable logic controller; human-machine interface; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today, the importance of sustainable and effective energy usage is rapidly growing. SWEP International AB leads the manufacturing of brazed plate heat exchangers that offer effective heating and cooling applications used in a wide range of systems and industries. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av materialhantering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Erik Lundén; Erik Eidensten; [2022]
  Nyckelord :Lean; material management; två-binge; streamline; Lean; materialhantering; två-binge; flödeseffektivisering;

  Sammanfattning : Detta arbete är ett examensarbete inom maskinteknik som utförts i samarbete med Westermo. Westermo är ett växande företag som tillverkar produkter inom industriell datakommunikation. För att behålla sin marknadsposition och konkurrenskraft arbetar de med ständiga förbättringar och utveckling av sin produktion och dess effektivitet. LÄS MER

 4. 4. Framtidssäkra produktionen : Implementera ny teknik i äldre styrutrustning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Kevin Olson; [2021]
  Nyckelord :Framtidssäker; PLC; Skanner; Datakommunikation; Kommunikationsgränssnitt; Kommunikationsprotokoll; Current Loop; RS232; PROFINET; HART;

  Sammanfattning : Målsättningen med rapporten är att bestämma på vilket sätt det går att hantera problem med gamla komponenter som går sönder på produktionslinjen som behöver ersättas med modernare utrustning. Att analysera valet till metod och val av passande ersättande komponenter, då valet kan vara kritisk för anläggningens funktion. LÄS MER

 5. 5. Validation of Power Dissipation of SerDes IPs

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Adem Kas; [2021]
  Nyckelord :ASIC; Serializer Deserializer SerDes ; Power Consumption; Low Power Design Techniques; Validation; ASIC; Serializer Deserializer SerDes ; Strömförbrukning; Design med låg effekt Tekniker; Validering;

  Sammanfattning : Post-Silicon validation of a designed ASIC is an essential step in the product development process. During the validation process, all specifications of the ASICs have to be controlled in a lab environment. LÄS MER