Sökning: "datamissbruk"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet datamissbruk.

 1. 1. Privacy concerns of Indonesian Internet users : Investigating the level of concern among ecommerce users

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Rusna Rusna; [2022]
  Nyckelord :privacy concerns; privacy motivations; e-commerce; survey;

  Sammanfattning : The growth of digital marketing has poses a challenge in the area of online privacy and ethical conduct. Internet users in Indonesia, a country with with an immense amount of Internet users, have suffered from many online privacy threats such as personal data trading and online scams. LÄS MER

 2. 2. Säkerhetsmedvetande i en organisation som hanterar känslig information

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Robert Andersson; Mathias Meltzer; [2016]
  Nyckelord :Säkerhetsmedvetenhet; IT-säkerhet; autentisering; lösenord; utbildning; säkerhetskopiering; datamissbruk; övervakning; konfidentialitet.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vår uppsats undersöker hur säkerhetsmedvetna försäkringsförmedlare i ett försäkringsbolag är. De samlar in och behandlar känslig information dagligen och det är då rimligt att anta att det ska finnas en hög säkerhetsmedvetenhet. LÄS MER