Sökning: "datasäkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade ordet datasäkerhet.

 1. 1. Riskhantering för molnbaserade affärssystem i stora organisationer : En studie om hur stora organisationer hanterar säkerhetsrisker som kan uppstå vid nyttjandet av molnbaserade affärssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Drilon Zogaj; [2020]
  Nyckelord :Cloud-based ERP-systems; cloud computing; risk management; large organizations; security risks; molnbaserade affärssystem; molntjänster; riskhantering; stora organisationer; säkerhetsrisker; kravhantering; avtal; dataintegritet; datasäkerhet; riskhanteringsmetod; användarinvolvering; hållbarhet;

  Sammanfattning : Framväxten av molntjänster är en trend som påverkar organisationer i allt större utsträckning vilket anses vara framtiden inom informationsteknik. Idag migrerar stora organisationer i allt större grad sina affärskritiska affärssystem till molnet, trots att det är en av de mest riskabla, kostsamma och tidskrävande IT-investering som en organisation någonsin kan göra. LÄS MER

 2. 2. Ramverk för cybersäkerhet: Möjligheter och begränsningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Johanna Hedåker; [2019]
  Nyckelord :cybersecurity; frameworks; ramverk; trender; datasäkerhet; analys;

  Sammanfattning : I takt med samhällets snabba tekniska utveckling finns också ett behov av exponentiell utveckling av cybersäkerhet. Trender pekar dock på att så inte har skett och antalet säkerhetsincidenter och intrång har på senare år ökat avsevärt. LÄS MER

 3. 3. Blockchain Technology in the Health Data Ecosystem : A Qualitative Study on the Role of Blockchain for Health Data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Viktor Paulsrud; Jakob Snihs; [2019]
  Nyckelord :Blockchain; Blockchain Technology; DLT; Healthcare; Health Data; Electronic Medical Records; PGHD; Blockkedja; Blockkedjeteknologi; Sjukvård; Hälsa- och sjukvård; Hälsodata; Journalsystem; PGHD;

  Sammanfattning : During the last few years, there has been increasing interest in making medical records more centered around patients. Empowering the patient more in the care process has proven to increase the quality of care. LÄS MER

 4. 4. Svenska ungdomars attityd till implantat av mikrochip i kroppen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Fredrik Bogren; Patrik Chu; [2019]
  Nyckelord :Mikrochip; Chip; Integrerad Krets; Attityd; Implantat; Radio Frequency Identification; RFID; Datasäkerhet; Integritet; Hälsa;

  Sammanfattning : Mikrochip, eller integrerad krets, är en samling av elektroniska kretsar på en mindre platta. De går att finna i nästan alla elektroniska produkter, såsom i mobiler eller självkörande bilar. LÄS MER

 5. 5. The value of cybersecurity : Stock market reactions to security breach announcements

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Paul Nyrén; Oscar Isaksson; [2019]
  Nyckelord :Cybersecurity; Information security; InfoSec; Event study; cyberinsurance; data breach; Datasäkerhet; informationssäkerhet; infosec; Eventstudie; cyberförsäkring; dataintrång;

  Sammanfattning : Companies around the world invest an increasing amount of money trying to protect themselves from cybercrime and unauthorized access of valuable data. The nature of these covert threats makes it seemingly impossible to quantify the risk of getting attacked. LÄS MER