Sökning: "datasäkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet datasäkerhet.

 1. 1. Ramverk för cybersäkerhet: Möjligheter och begränsningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Johanna Hedåker; [2019]
  Nyckelord :cybersecurity; frameworks; ramverk; trender; datasäkerhet; analys;

  Sammanfattning : I takt med samhällets snabba tekniska utveckling finns också ett behov av exponentiell utveckling av cybersäkerhet. Trender pekar dock på att så inte har skett och antalet säkerhetsincidenter och intrång har på senare år ökat avsevärt. LÄS MER

 2. 2. Automatic secret synchronisation across heterogeneous IT environments

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Johan Wedin; Filip Ek Johansson; [2019]
  Nyckelord :security; secrets; secret management; system integration; cryptography; computer security; säkerhet; hemligheter; hemlighetshantering; systemintegration; kryptografi; datasäkerhet;

  Sammanfattning : Following circumstances such as mergers and acquisitions, the IT systemsassociated with the participating organisations may need to share access towardsservices and systems with eachother. Access towards systems and services is oftencontrolled using secret information such as passwords or keys. LÄS MER

 3. 3. Mobile business intelligence : För en lyckad mobile business intelligence lösning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Patrik Khalaf; [2018]
  Nyckelord :Business intelligence; BI 3.0; mobile BI; organizational support; management support; knowledge; skills; critical success factors; Business intelligence; BI 3.0; mobile BI; organisationsstöd; managementsupport; skicklighet; kunskap; kritiska framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Allt fler organisationer börjar se nyttan med Business Intelligence och varför det bör implementeras i sin verksamhet. Genom att använda sig av beslutsstödsystem kan organisationer samla ihop och bearbeta affärs-data och på så sätt få ut mer av sin verksamhet. LÄS MER

 4. 4. An exploratory paper of the privacy paradox in the age of big data and emerging technologies

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Michelle Serra; [2018]
  Nyckelord :Information Privacy; Privacy Paradox; User psychology; Artificial Intelligence; Big Data;

  Sammanfattning : Technological innovations and advancements are helping people gain an increasingly comfortable life, as well as expand their social capital through online networks by offering individual's new opportunities to share personal information. By collecting vast amounts of data a whole new range of services can be offered, information can be collected and compared, and a new level of individualization can be reached. LÄS MER

 5. 5. Fjärrkommunikation i elnätet : Funktionsbeskrivining och digital säkerhet av Netcontrol RTU

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE); Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Robin Kvist; Victoria Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :RTU; Datasäkerhet; Fjärrkommunikation; Elkraft; SCADA;

  Sammanfattning : Detta arbete har undersökt vad en RTU är och vad den fyller för funktion. Med hjälp av SCADA-system kan flera RTUer kopplas samman för att få en övergripande bild av hur det ser ut i exempelvis ett ställverk eller en del av elnätet. Dock finns det många saker som gör att kommunikation över internet inte alltid är säker. LÄS MER