Sökning: "dataskyddsförordningen"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade ordet dataskyddsförordningen.

 1. 1. Ideella föreningars hantering av GDPR

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Samuel Henriksson; [2020]
  Nyckelord :GDPR; General data protection regulation; Information security; Integrity; Non profit organzations;

  Sammanfattning : Personuppgiftlagen (PUL) fanns mellan 1992 och 2018 för att skydda människors personliga integritet. The General data protection regulation tog över 2018 dels för att fylla i de luckorsom fanns i PUL men också för att samma regler skulle gälla i alla EUs medlemsländer. LÄS MER

 2. 2. Programvaruutvecklingen efter GDPR : Effekten av GDPR hos mjukvaruföretag

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Lisa Nord; [2020]
  Nyckelord :GDPR; Programvaruutveckling; General Data Protection Regulation; Dataskyddsförordningen;

  Sammanfattning : GDPR (General data protection regulation, generella dataskyddsförordningen) är en ny europeisk förordning som reglerar behandlingen av känsliga uppgifter samt det fria flödet av dessa inom EU. Förordningen utgör ett skydd för fysiska personer vid behandling av deras personuppgifter inom unionen vilket är en grundläggande rättighet. LÄS MER

 3. 3. GDPR: Har maktmonopolet skiftats? En studie om hur informerade användare nyttjar sina rättigheter för att reglera sin spårbarhet online.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Sofia Linderoth; Caroline Hult; [2020]
  Nyckelord :GDPR; cookies; spårbarhet; integritet; användare; Science General;

  Sammanfattning : Under 2000-talet har allt fler tjänster flyttats online och mängden data som dagligen samlas om användare har blivit allt mer omfattande. Efter flertalet skandaler rörande personuppgifter har diskussionen kring integritet på nätet blivit ett vanligt inslag. LÄS MER

 4. 4. Kommunal informationssäkerhet : En undersökning av informationssäkerhet inom kommunal IT-styrning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Jonathan Eklund; Robin Renner; [2020]
  Nyckelord :Informationssäkerhet; Säkerhetsstandard; Informatik; Kommuner; ISO 27000;

  Sammanfattning : This study examined how municipalities work with information security focusing on the use of security standards. Data was collected from three different municipalities differentiating in population, for the purpose of determining whether financial resources was a factor to successful information security within the organization. LÄS MER

 5. 5. A compact language model for Swedish text anonymization

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Victor Wiklund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The General Data Protection Regulation (GDPR) that came into effect in 2018 states that for personal information to be freely used for research and statistics it needs to be anonymized first. To properly anonymize a text one needs to identify thewords that carry personally identifying information such as names, locations and organizations. LÄS MER