Sökning: "dataskyddsförordningen"

Visar resultat 1 - 5 av 131 uppsatser innehållade ordet dataskyddsförordningen.

 1. 1. Webbapplikationssäkerhet

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Gustav Eklund Kavtaradze; [2021]
  Nyckelord :Oauth2.0; security; authorization; passwords; JWT; Oauth2.0; säkerhet; autentisering; lösenord; JWT;

  Sammanfattning : Säkerhet i applikationer blir allt viktigare, ju mer allting i samhället blir digitaliserat, för attskydda användare och information. Bara under genomförandet av denna rapport skedde två större informationsläckor av känsliga svenska informationshemligheter. LÄS MER

 2. 2. Överföring av personuppgifter från EU till USA : Särskilt i ljuset av Schrems I och II

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Henrietta Cahn; [2021]
  Nyckelord :GDPR; dataskyddsförordningen; överföring av personuppgifter till tredjeland; Schrems;

  Sammanfattning : The judgments of the Court of Justice of the European Union (CJEU) in Schrems I and II have raised many questions regarding the circumstances in which personal data can be transferred legally from the EU to the US. Hence, the overarching purpose of this thesis is to examine and analyze these circumstances. LÄS MER

 3. 3. Privatpersoners syn på GDPR och dess förmåga att skydda deras personliga integritet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Carina Svedberg; Jankeh Joof; [2021]
  Nyckelord :GDPR; dataskyddsförordningen; rättigheter; integritet; användarstudie;

  Sammanfattning : Dataskyddsförordningen GDPR infördes med syfte om att ge privatpersoner större kontroll över sina personuppgifter genom ett flertal rättigheter. Dessa rättigheter är viktiga för privatpersoner att känna till för att kunna uppnå syftet med GDPR. LÄS MER

 4. 4. Ideella föreningars hantering av GDPR

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Samuel Henriksson; [2020]
  Nyckelord :GDPR; General data protection regulation; Information security; Integrity; Non profit organzations;

  Sammanfattning : Personuppgiftlagen (PUL) fanns mellan 1992 och 2018 för att skydda människors personliga integritet. The General data protection regulation tog över 2018 dels för att fylla i de luckorsom fanns i PUL men också för att samma regler skulle gälla i alla EUs medlemsländer. LÄS MER

 5. 5. Programvaruutvecklingen efter GDPR : Effekten av GDPR hos mjukvaruföretag

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Lisa Nord; [2020]
  Nyckelord :GDPR; Programvaruutveckling; General Data Protection Regulation; Dataskyddsförordningen;

  Sammanfattning : GDPR (General data protection regulation, generella dataskyddsförordningen) är en ny europeisk förordning som reglerar behandlingen av känsliga uppgifter samt det fria flödet av dessa inom EU. Förordningen utgör ett skydd för fysiska personer vid behandling av deras personuppgifter inom unionen vilket är en grundläggande rättighet. LÄS MER