Sökning: "dataskyddsförordningen"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade ordet dataskyddsförordningen.

 1. 1. Akademisk frihet, forskningsetik och integritetsskydd : En studie av det självständiga studentarbetet, dess funktion och begränsningar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hannah Frisell; [2020]
  Nyckelord :tudentarbete; akademisk frihet; forskningsetik; dataskyddsförordningen; känsliga personuppgifter; utbildningsuppdrag; forskning; kunskapsproduktion;

  Sammanfattning : The student’s independent work, often in the form of a thesis, plays an important role in higher education at Swedish universities. However, since the GDPR came into effect in 2018, some Swedish universities have limited their students’ processing of sensitive personal data, while other universities have not. LÄS MER

 2. 2. Orientering utan karta : Personuppgiftsansvar och det gemensamma ansvarets djungel under dataskyddsförordningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sanna Lundgren; [2020]
  Nyckelord :Dataskyddsförordningen; GDPR; personuppgiftsansvar; gemensamt ansvar; e-förvaltning; molntjänster; den digitala inre marknaden;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. GDPR:s påverkan på due diligence-processen vid ett företagsförvärv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Wahlberg; [2019]
  Nyckelord :GDPR; Företagsförvärv; Due diligence; personuppgifter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The commencement of the new data protection regulation, GDPR, entails increased requirements on companies when it comes to their processing of personal data. The due diligence that is carried out in connection with an M&A does in most cases contain some kind of processing of personal data. LÄS MER

 4. 4. GDPR vs. PUL - En förbättring av skyddet för anställdas integritet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Jonas Wanker; [2019]
  Nyckelord :GDPR; PUL; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det saknas ett specifikt lagskydd för personlig integritet i anställningsförhållande. Frågan om speciallagstiftning på området har lyfts flertalet gånger men har aldrig resulterat i ny lagstiftning. LÄS MER

 5. 5. Hinder vid automatiseringen av Rätten att bli Bortglömd med RPA : En explorativ fallstudie om automatisering inom intern IT

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Eduardo Flores Osorio; [2019]
  Nyckelord :Robotic Process Automation; RPA; Automatisering; Dataskyddsförordningen; GDPR.;

  Sammanfattning : Den nya dataskyddsförordningen som även kallas GDPR, ställer idag krav som företag och organisationer måste uppfylla samt regler som måste följas när det kommer till hur personuppgifter ska behandlas. Att radera data är en stor del i GDPR och i Rätten att bli bortglömd som är en del i GDPR, måste data raderas. LÄS MER