Sökning: "dataskyddsförordningen"

Visar resultat 1 - 5 av 166 uppsatser innehållade ordet dataskyddsförordningen.

 1. 1. Du kan inte lura ett barn, eller? - En undersökning om barns skydd vid personifierad onlinereklam

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Tomasine Cooper Ellhammar; [2023]
  Nyckelord :onlinereklam; MFL; GDPR; LEK; Barnkonventionen; DSA; TikTok; EU-kommissionen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : With the development of digitalization, personalized online advertising has grown worldwide. This means that companies, through so-called Cookies, collect personal data about the consumer to then create online advertising based on the consumer's interests. LÄS MER

 2. 2. Genom medicinska sekreterares ögon : - Implementeringen av GDPR i Region Västernorrland

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ellinor Lindström; [2023]
  Nyckelord :GDPR; Dataskyddsförordning; implementering; medicinska sekreterare;

  Sammanfattning : Respekt och ett starkt skydd för individens integritet i en tid av snabbdigital utveckling var syftet med Dataskyddsförordningen (GDPR).Förordningen berör all verksamhet som behandlar personuppgifter, attden implementeras och följs är således av största vikt för att den alltmer digitaliserade hälso- och sjukvården ska utgöra en trygg plats föross som individer. LÄS MER

 3. 3. Internet of Things och samtycke enligt dataskyddsförordningen – En undersökning om hur väl dataskyddsförordningens reglering, särskilt gällande samtycke, är anpassad för Internet of Things

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Bladh; [2023]
  Nyckelord :EU-rätt; IT-rätt; IoT; Internet of Things; sakernas internet; dataskyddsförordningen; GDPR; General Data Protection Regulation; samtycke; consent; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Internet of Things (IoT), det vill säga fysiska objekt med inbyggd elektronik som kan kopplas upp mot internet och styras eller utbyta data över nätet, har idag blivit en självklar del i många personers vardag. Det kan vara allt från hälsoarmband och kylskåp, till glödlampor och termostater. LÄS MER

 4. 4. Sveriges tillämpning av EU:s dataskyddsförordning är oförenlig med unionsrätten-Handlingsoffentlighet och frivilligt utgivningsbevis i förhållande till unionsrätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ludwig Trana; [2023]
  Nyckelord :GDPR; Offentlighetsprincipen; Handlingsoffentlighet; Dataskyddsförordningen; Frivilligt utgivningsbevis; EU; Unionsrätten; Tryckfrihetsförordningen; Yttrandefrihetsgrundlagen; Europeiska unionen; allmän handling; Dataskyddsdirektivet; Dataskyddsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The essay presents an examination of the Swedish constitutional provisions regarding public documents and voluntary release certificates in relation to the European Union's (EU) data protection regulation (2016/679). Within the framework of Swedish law, everyone has the right to access a public document with associated personal data. LÄS MER

 5. 5. Safeguarding Financial Integrity and Privacy in the EU's Internal Market: Balancing Anti-Money Laundering Obligations against Fundamental Rights to Privacy

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Wandee Setthapirom; [2023]
  Nyckelord :AML Anti-money laundering and terrorist financing gdpr fintech Surveillance payment services customer due diligence privacy Data protection FIU financial intelligence units Directive 2015 849 Directive 2016 680 Directive 2018 1673 Directive 2016 679; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The thesis explores the EU’s anti-money laundering framework’s compatibility with conditions required under privacy rights. It asks the question whether the anti-money laundering framework confers obligations to private entities and other actors not belonging to law enforcement in a way which risks violation to the fundamental rights to privacy and data protection. LÄS MER