Sökning: "dataspel"

Visar resultat 1 - 5 av 286 uppsatser innehållade ordet dataspel.

 1. 1. Kvinnobilder i Två Total War- dataspel

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ludvig Stoltz; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis investigates the portrayal of medievalism and the female images in computergames by examining the strategy game Medieval II Total War and fantasy strategy game TotalWar Warhammer II through a feminist lens.The study employs gender theories and game analysis, drawing on Laura Mulvey's "The MaleGaze" theory to identify and analyze genders as well as historical aspects of the games. LÄS MER

 2. 2. Stereotyper kring etniska grupper hos svenska spelare : En studie i visuell karaktärsdesign

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Drexian Hjortswang; [2023]
  Nyckelord :Dataspel; Etnisk Grupp; Karaktärskoncept; Stereotyper;

  Sammanfattning : Denna undersökning baseras på tidigare forskning som visar på kopplingen mellan förekomsten av stereotyper i dataspel och negativa stereotyper av olika etniska grupper hos spelarna. Bakgrunden beskriver de stereotyper som finns om olika etniska grupper och hur de representeras i digitala spel. LÄS MER

 3. 3. Nytänkande design av karaktärsskapande i spelvärlden : Med fokus på minoritetsgruppen icke-binära

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Josephine Svärd; [2023]
  Nyckelord :minoritetsgrupp; icke-binär; videogames; gaming; sexism; inkludering; exkludering; informationsdesign; informativ illustration; dataspel; spelkaraktärer; hypermaskulinitet; karaktärsskapande; könsstereotyper.;

  Sammanfattning : Detta är en studie för examensarbete i Informationsdesign med inriktning Informativ Illustration. Syftet med examensarbetet är att undersöka hur minoriteten ickebinära spelkaraktärer representeras i dagens spelvärld, hur de kan illustreras med fokus på karaktärens narrativ, egenskaper och design. LÄS MER

 4. 4. Intrinsic motivation för körsång : en jämförelse med de två självvalda aktiviteterna lagidrott och dataspel

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Björn Norström; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Evidence suggests beneficial aspects of singing in a choir. Self-Determination Theory assumes that the three basic psychological needs autonomy, competence and relatedness are necessary for what is called intrinsic motivation to arise. Intrinsically motivated individuals make decisions out of joy, curiosity and free choice. LÄS MER

 5. 5. Produktlivscykeln på en digital marknad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Elliot Setterberg; Oliver Thor; [2023]
  Nyckelord :Produktlivscykeln; Produktlansering; Produkt cannibalism; After sale services; Brand equity; Ansoff matrisen; Dataspel;

  Sammanfattning : Att ha en framgångsrik produkt som fortsätter att växa på dagens marknad är komplext. På grund av det stora antalet marknadsföringsstrategier som är tillgängliga för företag som verkar på en global marknad. LÄS MER