Sökning: "dator mål"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden dator mål.

 1. 1. KAN RECEPTEN LÄSAS OCH TOLKAS AV ALLA ELEVER? : Observationsstudie inom hem- och konsumentkunskap

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Madeleine Rönnholm; Patricia Schooner; [2021]
  Nyckelord :Reading difficulties; recepies; dyslexia; Swedish as a second language; language disorder; Lässvårighet; recept; dyslexi; svenska som andraspråk; språkstörning;

  Sammanfattning : Bakgrund Elever med lässvårigheter har rätt till en anpassad läromiljö för att utvecklas utifrån egna förutsättningar, så att de kan nå sina mål i alla ämnen. Läroboken Hem- och konsumentkunskap åk 7-9, finns som inläst material men eftersom det är svårt att ha en dator i ett kök, ber oftast elever med lässvårighet en klasskamrat att läsa upp receptet. LÄS MER

 2. 2. Characterization of InAs-Al semiconductor-superconductor hybrid devices

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Markus Aspegren; [2020]
  Nyckelord :quantum dot; superconductivity; quantum transport; josephson junction; spectroscopy; yu-shiba-rusinov; hybrid devices; sub-gap states; quantum computer; majorana bound state; bogoliubov quasiparticle; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : In this thesis we study charge and spin transport through InAs-Al nanowire superconductor-semiconductor hybrid devices. We focus on assessing the quality of the InAs-Al contact interface when using a weak HCl acid to wet-etch the nanowire surface prior to metal evaporation. LÄS MER

 3. 3. Rumsreservationssystem : En komplett designprocess

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi; Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Julia Andersson; Jonathan Ek; [2020]
  Nyckelord :Human-computer-interaction; User interface; XML; HTTP; Java; JSON; Prototype; Design Science; Människa-dator-interaktion; Användargränssnitt; XML; HTTP; Java; JSON; Prototyp; Design Science.;

  Sammanfattning : The goal of the project has been to investigate how room reservation systems should be designed so that booked rooms are utilized and so that ambiguities about booked rooms do not arise. User interfaces have been created through a prototype and algorithms have been designed and implemented. LÄS MER

 4. 4. Den digitaliserade idrottsundervisningen : En studie om uppfattningen kring användandet av digitala verktyg i idrottsundervisningen på gymnasienivå

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Jimi Ljungqvist; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; digitala verktyg; idrottsundervisning; gymnasiet; digital kompetens.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka vilken roll digitala verktyg har i idrottsundervisningen på gymnasienivå. Målen med studien är att undersöka idrottslärares egen uppfattning om användandet av digitala verktyg samt vilken påverkan digitaliseringen har i idrottslärarens egen idrottsundervisning. LÄS MER

 5. 5. Upplever professionerna i primärvården att digitala vårdmöten bidrar till en jämlik hälso- och sjukvård? : En fallstudie av primärvården i Region Uppsala

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Pia Boberg; [2020]
  Nyckelord :Nyckelord: E-hälsa; primärvård; jämlik vård; upplevelser; hälso- och sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Digitaliseringen är en del av samhället idag. Digitala vårdmöten, en form av digital vårdtjänst, innebär att patienterna har ett besök med professionerna i vården på distans genom en applikation på smart telefon, surfplatta eller dator. Privata aktörer inom sjukvården erbjuder sedan år 2016 vårdmöten digitalt. LÄS MER