Sökning: "dator"

Visar resultat 1 - 5 av 1115 uppsatser innehållade ordet dator.

 1. 1. DIGITAL KOMPETENS FÖR STUDIEOVANA ELEVER PÅ SFI - Förutsättningar för lärare och elever att nå styrdokumentens krav

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Elisabet Cham Brunnegård; [2020-01-07]
  Nyckelord :Prelitterat; litteracitet; digital litteracitet; digital delaktighet; digitalt utanförskap;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att undersöka förutsättningarna för lärare och elever på studieväg 1, dvs elever utan studiebakgrund, på SFI att jobba med digital kompetens på svenska, och uppnå Skolverkets krav och kommunens skrivningar, samtidigt som eleverna lär sig svenska som andraspråk, samt lär sig att läsa och skriva på svenska.Teori:Sociokulturell teori: Människor lär i interaktion med varandra ständigt. LÄS MER

 2. 2. ”Jag har typ bara skrivit på dator, jag har typ aldrig skrivit på papper” Om analogt och digitalt skrivande i skolan

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Camilla Adler; Jessica Siwe; [2020]
  Nyckelord :analog; artefakt; digital; hjälpmedel; skrivande;

  Sammanfattning : Adler, Camilla och Siwe, Jessica (2020). ”Jag har typ bara skrivit på dator, jag har typ aldrig skrivit på papper”- Om analogt och digitalt skrivande i skolan.. LÄS MER

 3. 3. Jämförelser av MySQL och Apache Spark : För aggregering av smartmätardata i Big Data format för en webbapplikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Robin Danielsson; [2020]
  Nyckelord :Big Data; Apache Spark; MySQL; JSON; Webbapplikationer;

  Sammanfattning : Smarta elmätare är ett område som genererar data i storleken Big Data. Dessa datamängder medför svårigheter att hanteras med traditionella databaslösningar som MySQL. Ett ramverk som uppstått för att lösa dessa svårigheter är Apache Spark som implementerar MapReduce-modellen för klustrade nätverk av datorer. LÄS MER

 4. 4. "Daglig dator" : Combating computer anxiety through daily online exercises

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Fredrik Johansson Åhed; [2020]
  Nyckelord :HCI; UX design; design for the elderly; computer anxiety; computer self-efficacy; digital divide; digital exclusion;

  Sammanfattning : It’s well known that the contemporary rapid development of technology has created a digital divide between those who adopt and use the emerging digital services, and those who don’t. The ones who fail to adapt to the new digital society, is at great risk of being completely excluded from it, which strips away both social, health related and economical opportunities. LÄS MER

 5. 5. Implementation of a digital work procedure for the development and optimization of real estate inspections : An analytical study about digital tools

  Master-uppsats, KTH/Hållbara byggnader

  Författare :Hanna Kindberg; [2020]
  Nyckelord :Development; digitalization; digital tools; efficiency; inspections; surveyors; Besiktning; besiktningsmän; digitala hjälpmedel; digitalisering; effektivisering; utveckling;

  Sammanfattning : The society today is heading towards a digital development and many companies are adopting a more digital way of working. The working procedures used in the industry of real estate inspections are in a need of modernization to keep up with the society’s rate of development. LÄS MER