Sökning: "datorberoende"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet datorberoende.

 1. 1. Modeling of Fuel InjectionSystem for Troubleshooting

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :ALEXANDER GEORGII - HEMMINGCYON; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the technology progressing further, making heavy duty vehicles more complex, more computerized, it becomes necessary to update the troubleshooting process of such vehicles. From the vehicles´ computers, diagnosis trouble codes can be extracted, informing the mechanic about the health of the vehicle. LÄS MER

 2. 2. Datormissbruk : Ett sjukligt behov

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Camilla Bahceci; Patrik Särnblom; [2009]
  Nyckelord :datormissbruk; datorberoende; missbruk; datoranvändning;

  Sammanfattning : Datorn har blivit allt mer vanlig i hemmen och kan idag nästan anses som en självklarhet att man har hemma. I och med detta så har även datormissbruket är något som har blivit allt mer vanligt över hela världen. LÄS MER

 3. 3. Vid medvetande eller inte?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Charlotta Eroldsson; [2008]
  Nyckelord :Sömn; Datorer; Gymnasieelever; Skola;

  Sammanfattning : Bakgrunden till uppsatsen bygger på reflektioner, som är gjorda under några års tid, av elever som ständigt kommer för sent till morgonlektion och är allmänt trötta. Vad beror denna trötthet på? När det vad tid för uppsatsskrivande i Idrott och Hälsa, kändes det som ett bra tillfälle att fördjupa sig närmare inom området sömn, då sömn är en viktig del av den personliga hälsan. LÄS MER