Sökning: "datorn som skrivverktyg"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden datorn som skrivverktyg.

 1. 1. Skriv- och läsinlärning i stället för läs- och skrivinlärning : En studie om lärares uppfattningar av metoden ”Att skriva sig till läsning” (ASL)

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Paulina Hindsö; Isabel Unger; [2019]
  Nyckelord :Arne Trageton; traditionell läs- och skrivundervisning; sociokulturella perspektivet.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka pedagogers erfarenheter av metoden ”Att skriva sig till läsning” (ASL) i relation till traditionell läs- och skrivundervisning. ASL innebär att eleverna lägger pennan åt sidan och i stället använder datorn som främsta skrivverktyg. LÄS MER

 2. 2. Elevers engagemang vid digital läs- och skrivinlärning i svenskämnet : En intervjustudie om lärares upplevelser av elevers engagemang vid datoranvändning i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emil Nilsson; Marcus Ljungdahl; [2019]
  Nyckelord :Engagemang; digitalt läs- och skrivlärande; IKT;

  Sammanfattning : Detta är en intervjustudie som involverar fem lågstadielärare från en F-6 skola. I denna studie har vi inriktat oss på engagemang hos eleverna vid digital läs- och skrivinlärning i svenskämnet. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse av elevtexter : - Metoden ASL jämfört med traditionell läs- och skrivinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Amanda Larsson; [2019]
  Nyckelord :ASL; Att skriva sig till läsning; grundskola; jämförelse; narrativ text; traditionella läs- och skrivinlärningsmetoder;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att jämföra narrativa texter producerade av elever i årskurs 3 undervisade efter traditionella läs- och skrivinlärningsmetoder, med elever undervisade i enlighet med metoden ASL. Eleverna producerade två texter vardera, en med datorn och en med pennan som skrivverktyg. LÄS MER

 4. 4. Elevers förhållningssätt till pennan och datorn som skrivverktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mari Knutsson; [2018]
  Nyckelord :Artefakter; digitalisering; förhållningssätt; lärande; skrivverktyg; socialisation; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med mitt examensarbete är att få en förståelse för hur elever förhåller sig till skrivverktygen pennan och datorn. I samhället och i skolan pågår en digitalisering där vi allt mer använder oss av digitala hjälpmedel. Datorer, skrivplattor och mobiler har en självklar plats i vår vardag. LÄS MER

 5. 5. "Genom ASL-arbetet är man inte styrd av en lärobok" : Att skriva sig till läsning; ASL jämfört med traditionell läs- och skrivundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Kristin Andersson; [2017]
  Nyckelord :ASL Att skriva sig till läsning ; Traditionell läs- och skrivundervisning; lärplatta;

  Sammanfattning : I takt med att samhället förändras erbjuds fler möjligheter i undervisningen. Från att skolan tidigare haft fokus på att lärandet styrts av läraren och läroboken har det lagts mer vikt på att eleverna ska vara med och påverka undervisningen och därmed bli kunskaps-producenter istället för kunskaps-konsumenter. LÄS MER