Sökning: "datorn"

Visar resultat 1 - 5 av 739 uppsatser innehållade ordet datorn.

 1. 1. Utvärdering av säkerheten hos smarta hem IoT-enheter

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och elektroteknik (2023-)

  Författare :Mohammed Ali Alatrash; [2024]
  Nyckelord :DoS-attack; IoT; MATTER; MIMT.; DoS-attack; IoT; MATTER; MIMT;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att bedöma säkerheten och motståndskraften hos ett Matter-protokoll som används av ett multinationellt företag. Protokollet används för att möjliggöra kommunikation mellan en gateway och en applikation för styrning av smarta produkter. LÄS MER

 2. 2. A personalized quasi-passive ankleexoskeleton using human-in-the loop optimization approaches

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Ho Ming Kong; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Passive ankle exoskeletons have been proven to successfully decrease muscle demand for walking. The movement of the user’s ankle drives a mechanical clutch and spring, which eventually stores and returns mechanical energy to the user. LÄS MER

 3. 3. Analyzing the performance of active learning strategies on machine learning problems

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Vendela Werner; [2023]
  Nyckelord :computer science; bioinformatics; machine learning; active learning; artificial intelligence; supervised learning; Astrazeneca; maskininlärning; artificiell intelligens; datorvetenskap; active learning; bioinformatik; supervised learning;

  Sammanfattning : Digitalisation within industries is rapidly advancing and data possibilities are growing daily. Machine learning models need a large amount of data that are well-annotated for good performance. To get well-annotated data, an expert is needed, which is expensive, and the annotation itself could be very time-consuming. LÄS MER

 4. 4. Akustisk Orkester eller MIDI Orkester i Filmmusik? : En studie om hörbara skillnader och preferenser mellan akustisk orkester och MIDI orkester inom filmmusik

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Simon Forssberg; [2023]
  Nyckelord :Midi; Orkester; Filmmusik; Lyssningstest; Musiker; Kompositör;

  Sammanfattning : Datorn kan användas till nästan allt idag, och filmmusik är inget undantag. Men hur kan ett MIDI-orkestrerat stycke mätas mot ett orkestralt? Studiens syfte är att, med fokus på filmmusik, bidra med kunskap gällande hörbara skillnader och preferenser mellan akustisk orkester och MIDI-orkester. LÄS MER

 5. 5. Assessing the Efficiency of COLMAP, DROID-SLAM, and NeRF-SLAM in 3D Road Scene Reconstruction

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Marcus Ascard; Farjam Movahedi; [2023]
  Nyckelord :3D reconstruction; Visual SLAM; Pose evaluation; Point cloud evaluation; Road scenes; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : 3D reconstruction is a field in computer vision which has evolved rapidly as a result of the recent advancements in deep learning. As 3D reconstruction pipelines now can run in real-time, this has opened up new possibilities for teams developing Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), which rely on the camera system of the vehicle to enhance the safety and driving experience. LÄS MER