Sökning: "datorns användning"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden datorns användning.

 1. 1. Datorplattor i förskolan : En intervjustudie om hur pedagoger använder datorplattor i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Maria Persson; [2017]
  Nyckelord :Förskola; pedagoger; datorplatta; IKT; användning;

  Sammanfattning : Detta är en studie som behandlar pedagogers resonemang kring användande av datorplattan i förskolans verksamhet. Syftet har varit att ta reda på hur pedagoger resonerar kring detta och vad de reflekterar kring hur det kan spela roll för barnens möjligheter att använda datorplattan i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Skrivbordsvirtualisering : VDI vs DaaS

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Daniel Javani; Patrik Söderström; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : IT är i dagsläget en av de mest snabbväxande branscherna som också medför enorma utvecklingsmöjligheter världen över. En av drivkrafterna bakom denna utveckling är det ständiga behovet av effektivisering för en ökad produktivitet. LÄS MER

 3. 3. Pedagogers erfarenhet och inställning till surfplattan i förskolan : en kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Marianne Jones; Jessica Ståhl; [2015]
  Nyckelord :surfplatta; IT; IKT; förskola; lärande; digitala verktyg;

  Sammanfattning : BakgrundStudien tar upp hur digitala verktyg utvecklats sedan datorns införande i skolans värld på 1970-talet fram till dagens användning av surfplattan i förskolans verksamhet. Barns lärande med digitala verktyg belyses utifrån ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. IKT i tyskundervisningen på högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Lena Schnaible; [2014]
  Nyckelord :digitala verktyg; högstadiet; IKT; IT; tyskundervisning;

  Sammanfattning : Detta arbete skrevs inom det kompletterande pedagogiska programmet på Malmö högskolan. Syftet var att undersöka tysklärarnas IKT-användande på högstadiet i kommunerna Lund, Malmö och Trelleborg. Undersökningen utgick ifrån de tre didaktiska frågorna vad, hur och varför. LÄS MER

 5. 5. "Facebook är ju bara en knapp bort..." : Ett elevperspektiv på datorns möjligheter och hinder för lärandet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Emelie Antonsson; Emma Eliasson; [2013]
  Nyckelord :Elevuppfattningar; En-till-En; dator; möjligheter; hinder; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att synliggöra elevers uppfattningar om datorns möjligheter och hinder i relation till deras lärande. Detta är ett område som är intressant att undersöka, eftersom datorn i detta sammanhang ska hjälpa elever i lärandet. LÄS MER