Sökning: "datorspel barn"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden datorspel barn.

 1. 1. TV- och datorspel i engelskundervisningen : En studie om användning av Minecraft som stimuleringsverktyg för nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Gilliam Nsumbu; Tony Klaesson; [2019]
  Nyckelord :TV- och datorspel; Digitala verktyg; datorspel; Minecraft; motivation; nyanlända; genus; engelska; grundskola; årskurs 4–6.;

  Sammanfattning : Vårt arbete handlar om hur mellanstadielärare kan använda TV- och datorspel i engelskundervisning för att öka elevernas intresse. När en del nyanlända elever kommer till Sverige måste de lära sig svenska och engelska samtidigt, vilket kan kännas som en stor belastning för dem. LÄS MER

 2. 2. Pojkars läsning i årskurs 6 – En kvalitativ studie om pojkars läsintresse.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Helena Nordfeldt; [2018-08-07]
  Nyckelord :Pojkar; läslust; läsintresse; datorspel;

  Sammanfattning : enna kvalitativa intervjustudies syfte har varit att undersöka pojkars relation till läsning för att så småningom underlätta framtida frambringande av läslust hos pojkar. Detta eftersom att barn och ungdomar läser allt mindre och detta sker främst bland gruppen pojkar. LÄS MER

 3. 3. Datorspel: Ett omedvetet lärande : Datorspelandets påverkan på engelska ordförrådet hos andraspråksinlärare.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Språk-, litteratur- och mediedidaktik; Högskolan i Jönköping/Språk-, litteratur- och mediedidaktik

  Författare :Noa Johannesson; Adam Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Datorspel; vokabulär; andraspråksinlärare; andraspråk; engelska; mmorpg;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utifrån existerande forskning undersöka på vilka sätt datorspel som inte är utformade i undervisningssyfte påverkar elevers vokabulär i engelska samt vilka aspekter från datorspel vi kan använda oss av i engelskklassrummet. Det finns många studier som menar att datorspel gynnar barn och ungdomars utveckling av engelskt vokabulär och språkinlärning i allmänhet. LÄS MER

 4. 4. The Gaming Classroom : Integrering av datorspel i klassrummet och dess inverkan på kommunikationsförmågor i engelska

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Amanda Tonestam; Sofia Ekström; [2017]
  Nyckelord :Datorspel; engelska; undervisning;

  Sammanfattning : Elevers vardag består till stor del av skärmar. För många elever är datorstolen eller tv-soffan det första de sätter sig i när de kommer hem från skolan. Detta datorspelande har bekymrat en del föräldrar och även lärare. LÄS MER

 5. 5. Extramural engelska : En tillgång i engelskundervisningen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, ;

  Författare :Amanda Link; Malin Kleman; [2016]
  Nyckelord :English as a second language; extramural; Extramural; engelskundervisning; språkliga förmågor; engelska som andraspråk; fritidsengelska;

  Sammanfattning : Under de senaste tio åren har den digitala teknikens omfattning ökat och är idag en källa där barn och unga möter engelska i princip varje dag. Många elever använder dagligen engelska i tal och skrift för olika mottagare och syften genom bland annat datorspel och sociala nätverk. LÄS MER