Sökning: "datorspel"

Visar resultat 1 - 5 av 581 uppsatser innehållade ordet datorspel.

 1. 1. Den digitala andrahandsmarknadens legala tomrum. Osäkerheten och komplikationerna kring försäljningen av begagnade datorspel.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Isa Malmros; [2022-01-28]
  Nyckelord :Andrahandsmarknad; Digitala varor; Datorspel; EU; Försäljningsprincipen; Immaterialrättslig konsumtion;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att göra en upphovsrättslig undersökning av andrahandsmarknaden för datorspel, hur den påverkas av det allt vanligare digitala formatet och om lagstiftaren behöver ingripa för att skydda denna marknad. Detta görs genom en undersökning av det nuvarande rättsliga läget kring andrahandsmarknaden för datorspel; en genomgång av de fördelar som finns med att ha en andrahandsmarknad för datorspel samt för digitala varor; och till sist en komparativ jämförelse mellan de alternativ som digitala distributionsplattformar för nuvarande erbjuder i förhållande till de fördelar som en andrahandsmarknad ger. LÄS MER

 2. 2. Bild- och ljudminnet i datorspel : Hur minnesförmågan lagrar auditiv och visuell information i datorspel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Gustaf T. Björck; [2022]
  Nyckelord :Ljud; korttidsminne; minne; datorspel; ljudminne; spel;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur människor lagrar auditiv information i arbetsminnet med fokus på datorspel. För att testa den auditiva lagringsförmågan testades även den visuella informationslagringsförmågan och om en kombination av auditiv och visuell information förbättrar lagringsförmågan. LÄS MER

 3. 3. En berättelse genom ett datorspel : En undersökande analys av berättar- och lyssnarinstanser i datorspelet Undertale.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Alexander Haraldh; [2022]
  Nyckelord :Berättande; Fokalisering; Datorspel; Dataspel; Intertextualitet; Metatextualitet; Musik;

  Sammanfattning : Undertale1 is a computer game developed by Toby Fox. The game was published in 2015 and received a positive reception. The purpose of this essay is to investigate how Undertale tells his story. This is done through narrative analysis with a focus on focalizations and narrator positions. LÄS MER

 4. 4. Informell inlärning inom ämnet engelska : En kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Maria Jansson; Blerina Maliqi; [2022]
  Nyckelord :informell inlärning; engelska; extramural engelska;

  Sammanfattning : Sammanfattning Engelskan har en central roll inom många domäner i dagens samhälle och som ett resultat av digitaliseringens framgång under början på 2000-talet möter vi engelskan dagligen. Digitaliseringen har även bidragit till att barn och ungdomar möter stora mängder engelska på sin fritid, bland annat genom musik, datorspel och sociala medier. LÄS MER

 5. 5. "Jag vill springa mot något, inte bort" : en religionsantropologisk och religionssociologisk undersökning av Stephen Kings filmserie DET som senmodern övergångsrit.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Tina Liebl; [2022]
  Nyckelord :övergångsrit; ungdomskultur; religion; att bli vuxen; film; tematisk analys; Arnold van Gennep; Thomas Ziehe;

  Sammanfattning : Den snabba samhällsutvecklingen har lett till nya möjligheter, men också nya utmaningar för ungdomar som står på tröskeln till vuxenvärlden. Livet för unga människor idag är i stor utsträckning präglat av val där idéer hämtas från den globala populärkulturen och digitala sociala forum, där detta tjänar som inspiration till att individualisera den egna livsåskådningen och identiteten. LÄS MER