Sökning: "datorspel"

Visar resultat 1 - 5 av 459 uppsatser innehållade ordet datorspel.

 1. 1. TV- och datorspel i engelskundervisningen : En studie om användning av Minecraft som stimuleringsverktyg för nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Gilliam Nsumbu; Tony Klaesson; [2019]
  Nyckelord :TV- och datorspel; Digitala verktyg; datorspel; Minecraft; motivation; nyanlända; genus; engelska; grundskola; årskurs 4–6.;

  Sammanfattning : Vårt arbete handlar om hur mellanstadielärare kan använda TV- och datorspel i engelskundervisning för att öka elevernas intresse. När en del nyanlända elever kommer till Sverige måste de lära sig svenska och engelska samtidigt, vilket kan kännas som en stor belastning för dem. LÄS MER

 2. 2. E-sportens historia i tryckt press 2010–2019

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Thomas Persson; [2019]
  Nyckelord :e-sport; dagstidningar; datorspel; Sverige; svensk; media;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är tänkt att undersöka fenomenet e-sport och hur det har framställts i svenska dagstidningars tryckta upplagor. E-sport har existerat sedan tidigt 90-tal som en form av subkultur men har sedan millennieskiftet och under 2010-talet i synnerhet växt med enorma proportioner. LÄS MER

 3. 3. Dags att spela igen! : Målinriktad återkopplings påverkan på sekundära mål i datorspel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Olof Hedström; Henrik Risberg; [2019]
  Nyckelord :sekundära mål; återkoppling; motivation; frustration; spelmål; belöning ;

  Sammanfattning : Detta arbete har i syfte att analysera den påverkan målinriktad feedback har på spelarens fokus gentemot sekundära spelmål. I arbetet presenteras studier kopplade till sekundära måls påverkan på en spelares upplevelse samt forskning om olika former av feedback och dess användningsområden. LÄS MER

 4. 4. Machokrigare och jungfrur i nöd : Könsstereotypers påverkan på spelarpreferenser gällande romanser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Josefin Berntsson; Pauline Engdahl; [2019]
  Nyckelord :stereotypes; romance; gender; NPC; videogames; stereotyper; romans; genus; NPC; datorspel;

  Sammanfattning : Detta arbete fokuserar på de romanser som spelare kan inleda med icke-spelbara karaktärer samt vilken påverkan könsrelaterade stereotyper har på dessa. För att undersöka detta har det utvecklats ett textbaserat spel där deltagarna fick möjlighet att välja mellan karaktärer som porträtterar könsrelaterade stereotyper samt icke-stereotyper. LÄS MER

 5. 5. License Plate Detection Utilizing Synthetic Data from Superimposition

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Olof Harrysson; [2019]
  Nyckelord :AI; machine learning; deep learning; CycleGAN; YOLOv3; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Machine learning projects are often constrained by data that is messy, scarce, sensitive or costly to produce. These are issues which could be mitigated by synthetic data. This thesis tries to improve Swedish license plate localization in images by synthesizing images through superimposition, a process that produces data cheaply and in abundance. LÄS MER