Sökning: "datorspelsbranschen"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet datorspelsbranschen.

 1. 1. Aktieavkastning vid produktlansering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Romberg; Andreas Liss; [2019]
  Nyckelord :produktlanseringar; effektiva marknadshypotesen; signalteorin; förannonsering; företagsstorlek; eventstudie; datorspelsbranschen;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker vilken effekt förannonserade produktlanseringar har på företagsvärderingar inom datorspelsbranschen. Genom att utföra en eventstudie på produktlanseringar observeras marknadens kortsiktiga reaktioner. Urvalet består av spellanseringar av noterade datorspelsutvecklande bolag under tidsperioden 2010–2018. LÄS MER

 2. 2. Immateriella tillgångar : En studie om kreditansökan av företag med en stor andel immateriella tillgångar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Melul Serhanoglu; Hasret Arslanhan; [2018]
  Nyckelord :Banks; intangible assets; credit granting; computer games companies; Banker; immateriella tillgångar; kreditgivning; datorspelsföretag;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att driva ett företag innebär att investera pengar i en framtid som är osäker men som förhoppningsvis kommer att ge en vinst. Företag behöver kapital för att kunna investera i bland annat marknadsföring, lager, forskning, utveckling och utbildning av personal. LÄS MER

 3. 3. Igenkänning av ljudalstrande objekt : Med en applikation på modal syntes

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jacob Romano; [2017]
  Nyckelord :Modal; Procedurell; Ljudsyntes; Datorspel;

  Sammanfattning : Projektet undersökte hur väl människor kan identifiera objekten bakom inspelade impaktljud i jämförelse med modalt syntetiserade sådana. Undersökningen är rotad i forskning kring fysisk modellering av ljud, men även i estetiska och politiska frågor som berörts av andra forskare inom det akademiska och nyckelpersoner i datorspelsbranschen. LÄS MER

 4. 4. Spelprogrammering : Ett steg in i spelutvecklingsbranschen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för data- och systemvetenskap

  Författare :Robin Gräns Engblom; [2016]
  Nyckelord :game development; game programming; java; libgdx; 2D game; multiplayer; spelutveckling; spelprogrammering; java; libgdx; 2D-spel; multiplayer;

  Sammanfattning : Datorspelsbranschen är en enorm och ständigt växande bransch med väldigt många utvecklingsområden. För en programmerare kan det därför vara väldigt svårt att komma in och veta vilka delar som man behöver ha kunskap om. LÄS MER

 5. 5. Visuell gestaltning av kvinnligspelkaraktär : En omdesign av en kvinnlig datorspelskaraktär med fokus på sexuell neutralitet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Caroline Szöges; Connie Åberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Datorspelsbranschen är under ständig utveckling och har på senare år visat sig ha en nästan jämn representation av manliga och kvinnliga spelare. Något som inte följt med denna utveckling är utformningen av kvinnliga karaktärer där de ofta är underrepresenterade mot andelen män och ofta översexualiserade. LÄS MER