Sökning: "datortomografi"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade ordet datortomografi.

 1. 1. Datorstödd diagnostik: Tillförlitligheten i jämförelse med människan

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Lillia Bako; Niloofar Ferhady; [2020-08-05]
  Nyckelord :CAD; datortomografi; datorstödd diagnostik; nodulära förändringar;

  Sammanfattning : Lungcancer är den mest fatala cancerformen i Sverige och tidig upptäckt av sjukdomen ökar chansen för överlevnad. Datortomografi har visat vara den bästa modaliteten för att upptäcka nodulära förändringar och metastaser i lungorna. LÄS MER

 2. 2. Frakturer som är vanligt förekommande vid barnmisshandel : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Cecilia Liljegren; Martine Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Child abuse; fractures; location of fractures; radiographer; skeletal survey; Barnmisshandel; frakturer; frakturers lokalisation; röntgensjuksköterska; skelettundersökning;

  Sammanfattning : Introduktion: Barnmisshandel är ett problem som ökat senaste tiden och kan visa sig påolika sätt. Den fysiska barnmisshandeln innefattar ofta frakturer. För att kunna härleda frakturer till barnmisshandel behöver röntgensjuksköterskan ha kunskap om frakturernas utseende och dess placering. LÄS MER

 3. 3. Characterization of Radiomics Features Extracted from Images Generated by the 0.35 T Scanner of an Integrated MRI-Linac

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Rebecka Ericsson Szecsenyi; [2020]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Purpose: In an era of personalized oncology where the aim is to give every patient the right treatment at the right time an area of promising research is emerging called radiomics, or quantitative image analysis. The main underlying hypothesis is that pathophysiological information can be found in image texture not visible to the bare eye that can improve diagnosis, treatment adaption or be linked to a certain clinical outcome. LÄS MER

 4. 4. Njurstatus i samband med metforminbehandling och jodkontrast vid DT-undersökningar : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Matilda Karlsson; Evelina Krakys; [2020]
  Nyckelord :Kidney; Swedish uroradiologic association; Computed tomography; Contrast media; Type 2 diabetes; njuren; svensk uroradiologisk föreing; datortomografi; kontrastmedel; diabetes typ 2;

  Sammanfattning : Metformin är förstahandsvalet för behandling av diabetes mellitus typ 2. Genom att öka känsligheten för insulin och minska leverns produktion av glukos har läkemedlet en framgångsrik effekt att sänka blodsockret hos diabetespatienter. Dosen metformin bör på grund av dess utsöndring via njuren anpassas efter patientens njurfunktion. LÄS MER

 5. 5. Optimering av bilder inför strålbehandling av bröstcancer genom röntgenkontrast vid datortomografi

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Kevin Olsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER