Sökning: "daughter and father"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden daughter and father.

 1. 1. Tiden läker inte alla sår : En kvalitativ studie om kvinnors berättelser gällande konsekvenser av sexuella övergrepp.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Nina Löppönen; Rosita Våhlberg; [2020]
  Nyckelord :Child sexual abuse; daughter and father; social consequences; emotional consequences; shame; Sexuella övergrepp mot barn; dotter och pappa; sociala konsekvenser; känslomässiga konsekvenser; skam;

  Sammanfattning : Flickor som blir utsatta för sexuella övergrepp av sin pappa är svåra att upptäcka och därmed svåra att hjälpa då övergreppen sällan avslöjas. Detta kan leda till stora konsekvenser i det vuxna livet. LÄS MER

 2. 2. I hennes majestäts mediala tjänst - En kvalitativ studie av porträtterandet av kronprinsessan Victorias förlovning med Daniel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Caroline Lundgren; Eva Solér; [2018-02-08]
  Nyckelord :Monarchy; Women; Gender roles; Crown princess Victoria; Daniel Westling; Marriage; Engagement.;

  Sammanfattning : When crown princess Victoria of Sweden becomes queen, she will be the first to do so inaccordance to the new (well it was implemented in the 1980’s) order of gender neutralsuccession. The royal family is under constant watch from the media, and especially so theregent. LÄS MER

 3. 3. Över 90 år men inte vuxen? : En kvalitativ undersökning av Florence Stephens tvister om myndighetsförklaring och god man

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Linus Johansson; [2017]
  Nyckelord :Huseby bruk; Florence Stephens; legally incompetent person; legal dispute; administrator; right of possession; Property;

  Sammanfattning : Florence Stephens became the owner of Huseby bruk, an industry located in Småland, 1934 while she was just over 50 years old, she inherited it from her late father. Huseby bruk, while under the ownership her father Huseby bruk had a thriving economy and expanded. When he died his daughter Florence Stephens took over. LÄS MER

 4. 4. Ett lyckligt slut : Kejsarn av Portugalliens bidrag till en feministisk diskussion om försoningsteologi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Systematisk teologi med livsåskådningsforskning

  Författare :Rebecca Klitgaard Nelsson; [2016]
  Nyckelord :Soteriologi; försoningslära; Selma Lagerlöf; Kejsarn av Portugallien; feminism; feministisk teologi;

  Sammanfattning : The traditional Christian doctrines of atonement have been widely critized for expressing a violent image of God, and for having serious misogynist consequenses. In this thesis I start by presenting some feminist critics of the objective, subjective and classical view, but my main objective is to discuss the question of feminism and soteriology through the lens of Selma Lagerlöf’s narrative Kejsarn av Portugallien (The Emperor of Portugallia). LÄS MER

 5. 5. Like Sámis do : A postcolonial and intersectional analysis of the contemporary film representations and self-representations of the Sámi people

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Filmvetenskap

  Författare :Mónica Hernández Rejón; [2016]
  Nyckelord :Sámi; Swedish; documentary; road movies; postcolonial; intersectional; identity; representation; ethnicity; gender; class; nationality;

  Sammanfattning : The film representation of the Sámi people has evolved during the last century from the ethnographic portrayals that reproduce a romantic stereotype of the good savages, to feature and documentary films that discuss the Sámi identity and its colonial history. In recent years a new generation of Sámi and Swedish documentary directors have focused their work on analysing the impact that multiple structures of power actually have in the production of the Sámi identity and culture. LÄS MER