Sökning: "david classon"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden david classon.

 1. 1. Från fristad till köpt stad? - En studie av Christianiaavtalet ur ett rätten till staden perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Classon; [2015]
  Nyckelord :Rätten till staden; Christiania; Governance; Henri Lefebvre; David Harvey; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study in what way Christiania has changed as an effect of the agreement signed with the Danish state in 2011. The thesis is written from a right to the city perspective, trying to find out in what ways the christianites possibilities to change themselves through changing their local area has been effected. LÄS MER

 2. 2. Staden och kapitalet - En idealtypsanalys av Malmö ur ett rättviseperspektiv

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Classon; Dennis Rubing; [2014]
  Nyckelord :rättvisa; inter-urban konkurrens; Malmö; idealtypsanalys; entreprenörsstad; Hyllievång; S. Fainstein; D. Harvey samt segregering.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Malmö är en stad som har gjort en beundransvärd resa från en industristad till en kunskapsstad under en relativt kort tidsperiod. Samtidigt visar rapporter på hur Malmö är mer segregerat än någonsin. Genomsnittsåldern kan variera med upp till fem och ett halvt år mellan människor boende i olika stadsdelar. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av en SMS-tjänst med David Siegels modell

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Helen Classon; Theodoros Gouliaveras; [2004]
  Nyckelord :SMS; tjänst; SMS-tjänst;

  Sammanfattning : Det satsas allt mer på mobiltelefontjänster idag och snabbt växande är sådana tjänster som involverar SMS. Högskolans Bibliotek på Campus Borlänge har ett intresse av att kunna erbjuda sina låntagare en påminnelsetjänst för försenade eller reserverade böcker. LÄS MER