Sökning: "david eller"

Visar resultat 1 - 5 av 680 uppsatser innehållade orden david eller.

 1. 1. Policyanalys åt Klimatpolitiska rådet : Kortsiktsscenarier över Sveriges territoriella växthusgasutsläpp som verktyg för att utvärdera politik

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :David Lundberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet tas ett verktyg fram för att utreda i vilken takt Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser minskar. Det görs genom att konstruera kortsiktsscenarier av what-if-typ. LÄS MER

 2. 2. Likvärdig bedömning i matematik : Gymnasielärares syn på kunskapskraven och de nationella proven i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :David Andersson; [2020]
  Nyckelord :Matematik; kunskapskrav; bedömningsstöd; nationella prov; likvärdig bedömning;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur gymnasielärare i matematik arbetar med kunskapskraven för matematikkurserna 1a, 1b och 1c samt att analysera deras personliga uppfattningar kring kunskapskraven. Syftet är även att undersöka om lärare anser att de nationella proven i matematik har bidragit till mer likvärdiga bedömningar. LÄS MER

 3. 3. Lavspridning på hyggesbrända hyggen

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :David Persson; [2020]
  Nyckelord :artificiell; lavspridning; hygge; ren; renskötsel; renbete; hyggesbränning;

  Sammanfattning : Den boreala skogen har under mycket lång tid präglats utav bränder. Innan människan började kontrollera skogsbränder var det en naturligt återkommande störning. Idag bekämpas och kontrolleras naturliga skogsbränder av människan för att skydda timmer i skogarna. LÄS MER

 4. 4. Coulomb drag in parallel nanowires

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :David Dai; [2020]
  Nyckelord :Coulomb drag; nanowire; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : In this project the transport phenomenon Coulomb drag is studied in a 1D system comprised of two nanowires in parallel. Specifically, a driving current across the active wire generated a drag current in the passive wire, and we studied how Coulomb drag influenced both the driving and drag currents. LÄS MER

 5. 5. Räddningsarbeten i slutna utrymmen : En studie om hur övningar ombord förbereder besättningen för evakuering i slutna utrymmen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :David Blomquist; Fredrik Larsson; [2020]
  Nyckelord :Enclosed space; evacuation; oxygen defficient environment; accidents at sea; marine; training; drill; Slutna Utrymme; evakuering; syrefattig miljö; olyckor till sjöss; sjöfart; övning;

  Sammanfattning : Arbeten i slutna utrymmen är ett vanligt förekommande moment ombord på fartyg. Olyckor i samband med slutna utrymmen är tyvärr också vanligt förekommande. I många olycksfall så kan även de som ska hjälpa en nödställd i ett slutet utrymme drabbas av skador eller att dem i värsta fall mister livet. LÄS MER