Sökning: "david och goliat"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden david och goliat.

 1. 1. David mot Goliat : En studie av jugoslaviska partisaners framgångar mot tyska styrkor under operationerna "Weiss" och "Schwartz" 1943

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Martin Lundberg Edvardsson; [2021]
  Nyckelord :andra världskriget; Jugoslavien; partisaner; Fall Weiss; Fall Schwartz; Stephen Biddle;

  Sammanfattning : In 1943 occupied Yugoslavia became the scene of ferocious fighting on a large scale as axis forces launched two major anti-guerrilla operations, codenamed “Weiss” and “Schwartz”, in an all-out effort to put an end to the Yugoslav communist resistance. Despite the axis being massively superior in material terms, sometimes even outnumbering their opponents by six to one, both operations ended in failure as the partisans managed to fight their way out of the German trap. LÄS MER

 2. 2. Miljöjournalistikens David och Goliat : En kvantitativ innehållsanalys av hur Greta Thunberg och Donald Trump har gestaltats i klimatfrågan i svenska tidningar under 2019

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Frida Nordin; Anna Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Klimatförändringar; Greta Thunberg; Donald Trump; gestaltningsteorin; personifiering; det polariserade medielandskapet.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur två av klimatdebattens största opinionsledare, Greta Thunberg och Donald Trump, har gestaltats i svenska tidningar under 2019. Frågeställningar: I vilken utsträckning finns det en relation mellan om Greta Thunberg och Donald Trump framställs positivt och negativt i förhållande till tidningens politiska färg? Vilka, om några, skillnader finns det i hur Greta Thunberg och Donald Trump har gestaltats i klimatfrågan i svenska tidningar under 2019? Teoretiskt ramverk: Det polariserade medielandskapet, gestaltningsteorin, dagordningsteorin och personifiering. LÄS MER

 3. 3. David vs Goliat: Slaget om Pjölk : En kvalitativ studie om hur företag förstärker sina varumärkesidentiteter i reklamkampanjer med hjälp av retoriska verktyg.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Amelie Karlsson; Jacob Fransson; [2020]
  Nyckelord :Varumärkesidentitet; retoriska verktyg;

  Sammanfattning : I dagens samhälle pågår ständigt en kamp mellan nytt och gammalt. Kampen utspelar sig på olika arenor som exempelvis inom politiken, teknologin och får människor att ifrågasätta sina konsumtionsvanor. Människor uppmanas till att leva efter olika typer av livsstilar vilket påverkar hur företag väljer att marknadsföra sig. LÄS MER

 4. 4. När David förlorade mot Goliat : En studie om hur ett varumärke påverkas vid förlusten av en tvist

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Ekberg; Hugo Blomqvist; [2016]
  Nyckelord :Brand Image; Varumärke; Varumärkesassociationer; Cause Related Marketing; Negativ Publicitet; Underdog;

  Sammanfattning : I november 2015 avgjordes en tvist mellan havredrycksproducenten Oatly och branschorganisationen Svensk Mjölk i Marknadsdomstolen. Svensk Mjölk stämde Oatly eftersom de ansåg att deras marknadsföring var vilseledande. LÄS MER

 5. 5. David mot Goliat - egna märkesvaror och mindre återförsäljares förhandlingspositioner gentemot dess leverantörer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Joel Lundqvist; Markus Karlsson; Rebecka Blomkrantz; [2012]
  Nyckelord :förhandlingsposition; återförsäljare; leverantörer; egna märkesvaror; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Vad: Kandidatuppsats, Service Management, Lunds Universitet, Campus Helsingborg, VT2012. Författare: Rebecka Blomkrantz, Markus Karlsson och Joel Lundkvist. Titel: David mot Goliat – Egna märkesvaror och mindre återförsäljares förhandlingspositioner gentemot dess leverantörer. Handledare: Ola Thufvesson och Åsa Alftberg. LÄS MER