Sökning: "david richter"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden david richter.

 1. 1. Ground-Breaking Contingency Planning with Risk- & Disaster Management : A Case Study at Höganäs Japan K.K.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :David Häggberg; [2015]
  Nyckelord :Risk Management; Disaster Management; Disaster Recovery; Business Contingency; Earthquake; Natural Disasters;

  Sammanfattning : Final Thesis, Master of Business Administration & Economic Program, Field of Research: Management, School of Business & Economics at Linnaeus University, Växjö, Sweden, 4FE10E, Spring 2015. Author: David Häggberg Supervisor: Richard Nakamura (Daniel Ericsson) Title: Ground-Breaking Contingency Planning with Risk- & Disaster Management Subtitle: A Case Study at Höganäs Japan K. LÄS MER

 2. 2. Rationell småskalig tillverkning av trämöbler : -vad har det lilla snickeriet att vinna på samarbete med möbelkomponentindustrin?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studiesTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studiesTekniska högskolan

  Författare :Daniel Ericson; David Richter; [2014]
  Nyckelord :rationell; småskalig; tillverkning; samarbete; möbelkomponent; komponent; möbelindustri; möbelkomponentindustri;

  Sammanfattning : Vi har i detta examensarbete tagit avstamp i våra egna hantverksmässiga snickerierfarenheter för attutöka vår kunskap om träbearbetning i större skala. Med oss har vi haft tankar på egna framtida verksamheter och hur vi där skulle kunna kombinera småskalighet med storskalighet. LÄS MER

 3. 3. Energy Cooperation in the Caucasus: Continuity and Change in Russian-Turkish Relations

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Sascha Kuhn; David Mosler; Katharina Richter; [2010]
  Nyckelord :Russian-Turkish Relations; Energy Cooperation; Caucasus; Russia; Turkey; Foreign Policy; Neo-Realism; Liberal Intergovernmentalism; BSEC; CSCP; Pipeline Politics;

  Sammanfattning : This article explores the links between the remarkable change in Russian-Turkish foreign relations in the early 2000s and the geostrategic importance of the Caucasus for global energy security. For much of the 1990s, domestic instability and power distribution distracted both countries’ focus on regional issues. LÄS MER