Sökning: "david wästerfors"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden david wästerfors.

 1. 1. ”Man får lirka”. : En kvalitativ studie om hur omsorgspersonal förhåller sig till samtycke när de arbetar med personer med demens.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Isabelle Bengtsson; Louise Blomberg; [2018]
  Nyckelord :carer; consent; dementia; elderly care; omsorgspersonal; samtycke; demens; äldreomsorg;

  Sammanfattning : The aim of this study was to get an increased understanding regarding how carers relate to consent while working with people who has dementia. The study asks the following questions: How does the carers understand the concept of consent associated with giving care to people with dementia? What is considered by the carers in connection to consenting to caregiving by people with dementia? And lastly, how does consent mediate between carers and people with dementia? It had a hermeneutic and qualitative scientific approach. LÄS MER

 2. 2. Jämställda poliser? En studie av polisers syn på föräldraledighet utifrån Hirdmans begrepp genuskontrakt och genuskonflikt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Madeleine Jeppsson; [2014]
  Nyckelord :föräldraledighet; polis; genus; genuskontrakt; genuskonflikt; genussystem; jämställdhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Jämställda poliser? ∿ En studie av polisers syn på föräldraledighet utifrån Hirdmans begrepp genuskontrakt och genuskonflikt. Författare: Madeleine Jeppsson Kandidatuppsats: SOCK01, 15hp Internet Abstract Författare: Madeleine Jeppsson Titel: Jämställda poliser? En studie av polisers syn på föräldraledighet utifrån Hirdmans begrepp genuskontrakt och genuskonflikt. LÄS MER

 3. 3. Gemenskapen i skymundan. En analys av en legal mc-klubbs sammanhållning, syn på samhället och passion för motorcyklar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Anna Stjärnqvist; [2014]
  Nyckelord :mc-klubbar; motorcyklar; sammanhållning; Gemeinschaft; Gesellschaft; bakre region; främre region; Social Sciences;

  Sammanfattning : Författare: Anna Stjärnqvist Titel: Gemenskapen i skymundan: En analys av en legal mc-klubbs sammanhållning, syn på samhället och passion för motorcyklar. Kandidatuppsats: SOCK01,15hp Handledare: David Wästerfors Sociologiska institutionen, vårterminen 2014 Mc-klubbar präglas av mystik med ”farliga” motorcyklar, stark sammanhållning och män med skinnjackor. LÄS MER