Sökning: "david"

Visar resultat 11 - 15 av 3515 uppsatser innehållade ordet david.

 1. 11. “Like in Europe”: Promotional Discourses of the Stipend Reduction and Justification of the Neoliberal Transformations in Ukraine

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Master of Science in Social Studies of Gender

  Författare :Daria Popova; [2019]
  Nyckelord :Neoliberalism; post-Soviet Ukraine; post-Maidan politics; nationalism; neoliberal state.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This research explores the promotional discourses the neoliberal experts and politicians use to legitimise the stipend shortages to the students, whose interests this policy contradicts. The thesis argues that the proponents of the reform established the dialogue with the opposition in order to avoid the large-scale protests against the policy. LÄS MER

 2. 12. Snow insulation effects across the Arctic : evaluating a revised snow module in LPJ-GUESS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Alexandra Pongrácz; [2019]
  Nyckelord :active layer depth; Arctic; LPJ-GUESS; snow; soil temperature; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The effect of future changes in temperature and precipitation patterns on arctic ecosystem functioning is often assessed using state-of-the-art ecosystem models. Many models however lack detailed representation of wintertime processes, as pointed out by recent studies (Wang et al. 2016, Slater and Lawrence 2013). LÄS MER

 3. 13. Tools for optimizing the observation planning of the MATS satellite mission

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :David Skånberg; [2019]
  Nyckelord :Satellite; Space; Mission Planning; Mission analysis; Software development; MATS; Earth Observation; Operational Planning Tool;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 14. Bibeläventyret i praktiken : Ett religionspedagogiskt koncept för grundskolan

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för teologi

  Författare :Lars Naeslund; [2019]
  Nyckelord :Religionspedagogik; bibeldidaktik; kulturhistorisk metod; lustfyllt lärande; edutainment; explorativ ansats.;

  Sammanfattning : Under 2017/18 genomfördes Bibeläventyret med cirka trettio tusen mellanstadieelever i Sverige, av licensierade instruktörer, under nio timmar, med elevernas klasslärare som observatörer. Bibeläventyrets pedagogik och material drivs av Svenska Bibelsällskapet, där Svenska kyrkan och frikyrkorna är huvudmän. LÄS MER

 5. 15. Arbetsmotivation bland bemanningsanställda - En jämförande studie mellan anställningsformerna tillsvidare- och tidsbegränsade arbetare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Majlinda Shala; David Tydesten; [2019]
  Nyckelord :Intern motivation; extern motivation; bemanningsanställd; tillsvidareanställd; tidsbegränsat anställd.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to gain more knowledge regarding differences in intrinsic and extrinsic motivation among two groups of Swedish agency workers: Permanent and temporary employees. The Swedish agency business can be considered somewhat extraordinary compared to the rest of the world. Therefore it has not been studied to a great extent. LÄS MER