Sökning: "david"

Visar resultat 11 - 15 av 3457 uppsatser innehållade ordet david.

 1. 11. Hur granskar revisionsbyråerna EY och PwC en varumärkesvärdering? –En kvalitativ fallstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Hansson; David Larsson; [2018-08-07]
  Nyckelord :Varumärken; varumärkesvärdering; värdering; revisionsbyrå; revisionsbyråer; granskning; förvärv; rörelseförvärv; IFRS 3; IFRS 13; IAS 38.;

  Sammanfattning : Inledning: Termen varumärke har genomgått en enorm förändring under det senaste seklet.Från att knappt vara värt någonting till att bli en av de mest värdefulla immateriellatillgångarna. LÄS MER

 2. 12. Helgon, familjen och världen. En hagiografisk studie av efterföljelse som världstransformerande kraft

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Anton Johnsson; [2018-08-06]
  Nyckelord :Hagiography; Saints; Discipleship; David Martin; Charles Taylor; Secularization; World; Clare of Assisi; Elizabeth Dirks; Helge Åkesso;

  Sammanfattning : This hagiographical study deals with Christian saints, in the broad sense of the word, who, in the pursuit of following Christ, have transgressed the will of their biological family. By employing the historical narrative and theory of the philosopher Charles Taylor and the sociological theory of David Martin the question is asked if these hagiographical cases should be seen as radical breaks with the social imaginaries of their respective times or whether they rather should be seen as in line with tendencies toward individualization and a more disembedded worldview. LÄS MER

 3. 13. Am AI ready? Investigating the impacts of Artificial Intelligence on business within the automotive industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Emil Gryth; David Rundberg; [2018-08-01]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Automotive Industry; Business Model Canvas; Technological Innovation; Technology impact on business;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 4. 14. ETF OWNERSHIP AND THE VOLATILITY OF U.S. STOCKS

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Max Hansson; Oscar Perers; [2018-07-16]
  Nyckelord :Exchange traded funds; volatility; arbitrage;

  Sammanfattning : This thesis explores the effect ownership by exchange traded funds have on the volatility of their underlying securities. We build upon the research conducted by Ben-David, Franzoni and Moussawi (2017a) and first replicate the results presented by them that ownership by exchange traded funds increase volatility. LÄS MER

 5. 15. Första-Fjärde AP-fonden: Riskjusterad avkastning och risk 2001-2017

  Kandidat-uppsats,

  Författare :David Eliasson; Simon Möller; [2018-07-11]
  Nyckelord : AP-fonderna ; Swedish Pension System; Pension funds; Risk-adjusted Return; Risk Analysis; Diversification; Sharpe Ratio; Fama-French three-factor model;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate whether the four Swedish public pension fundsAP1-4 contribute to the stability of the pension system by evaluating their mandate as formulated in the law. The thesis contributes to the existing literature regarding the Swedish pension system through an investigation of the performance and risk level of the funds during the period 2001-2017. LÄS MER