Sökning: "david"

Visar resultat 21 - 25 av 3515 uppsatser innehållade ordet david.

 1. 21. Kalenderanomalier på Stockholmsbörsen : En studie på tre effekter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Olmårs; Jacob Jalkelius; [2019]
  Nyckelord :Kalenderanomalier; Effektiva marknadshypotesen; EMH; Högtidseffekten; Januarieffekten; Månadsskiftseffekten;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka om de tre kalenderanomalierna, högtidseffekten, januarieffekten och månadsskiftseffekten existerar på den svenska aktiemarknaden. Studien använder sig av data från SIXRX under perioden 1998–2017. LÄS MER

 2. 22. Samband mellan skolelevers socioekonomiska bakgrund och PISA- Resultat

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Camo Faruk; Olsson David; [2019]
  Nyckelord :Kompensatoriskt uppdrag; Likvärdighet; PISA-resultat; Socioekonomisk bakgrund;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt undersöker vad relevanta källor säger om sambandet mellan socioekonomisk bakgrund och PISA-resultat samt vad skolan och läraren kan göra för att motverka detta samband. Källmaterialet som används för att besvara dessa frågor består till största delen av vetenskapliga rapporter. LÄS MER

 3. 23. Will Beauty Save the World? A historical context study of the Miss Venezuela pageant as a conceivable contributor to communication for development.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jassir de Windt; [2019]
  Nyckelord :celebrity beauty queens; beauty with a purpose; communication for development; cultural identity; national identity; popular culture; race and class; internationalisation; economic transnationalism; social norms of beauty; representation women; social change; Celebrity-Development nexus; Venezuela; historical context; qualitative research;

  Sammanfattning : In recent years, old-hand development scholars, in the category of Dan Brockington, have expressed their concern over academia’s neglect of the significance of celebrities in the field. As has been the case of an outturn hereof, namely beauty pageants. LÄS MER

 4. 24. N-body Simulations in Galactic Potentials

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Astronomi

  Författare :David Andersson; [2019]
  Nyckelord :N-body; simulation; spen clusters; dissolving time; Hyades; members of the Hyades; double integration; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : What effect does a collision between two clusters have on their dissolving time? In order to answer this question, a new type of N-body simulation using a double integration of a cluster was built. Instead of introducing a perturbation representing the gravitational force of the Milky Way into a local simulation of the cluster, the cluster orbit was integrated in the potential of the Milky Way, and in each of these integration steps the local motion of the stars inside the cluster were integrated, using an N-body calculation. LÄS MER

 5. 25. In search for the reputational investment factor

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Birger Myrberg; David Dreja; [2019]
  Nyckelord :Factor investing; Smart beta investing; Corporate reputation; Performance forecast; Risk-adjusted returns;

  Sammanfattning : This paper looks at corporate reputation and its effect on future firm performance using the Reputation Quotient (RQ) produced by Harris Interactive Inc. as proxy for reputation. LÄS MER