Sökning: "david"

Visar resultat 21 - 25 av 3457 uppsatser innehållade ordet david.

 1. 21. VAR ÄR KILLARNA? En intervjustudie om ungdomsmottagningen som potentiell normkritisk arena i arbetet med killar, maskulinitet och sexualitet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Felicia Palmcrantz Mc David; Jonatan Hellman; [2018-02-05]
  Nyckelord :ungdomsmottagning; killar; sexualitet; hegemonisk maskulinitet; normkritiskt arbete;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur personal på ungdomsmottagningar i en större västsvensk stad med omnejd arbetar för att vara tillgängliga för killar och hur personalen anser att de inom verksamheten kan bidra till möjliggörandet av samtal om sexualitet utifrån ett normkritiskt perspektiv. Studien har en kvalitativ ansats och utgick från fyra intervjuer som genomfördes med personal från fyra olika ungdomsmottagningar. LÄS MER

 2. 22. Identification of personalized multi-omic disease modules in asthma

  Master-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :David Martínez Enguita; [2018]
  Nyckelord :modules; asthma; personalized; systems biology; molecular biology; transcriptomics; genomics; networks; disease; biomarker; microarray; individualized; endotype; phenotype;

  Sammanfattning : Asthma is a respiratory syndrome associated with airflow limitation, bronchial hyperresponsiveness and inflammation of the airways in the lungs. Despite the ongoing research efforts, the outstanding heterogeneity displayed by the multiple forms in which this condition presents often hampers the attempts to determine and classify the phenotypic and endotypic biological structures at play, even when considering a limited assembly of asthmatic subjects. LÄS MER

 3. 23. Kunskap om socialt arbete : Tredje sektorns erfarenheter och perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Simon Hallin; David Neljesjö; [2018]
  Nyckelord :Social work; third sector; knowledge; alcohol abuse; ability; Socialt arbete; tredje sektorn; kunskap; alkoholmissbruk; förmåga;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur personer utan socionom- eller socialarbetarexamen som arbetar med socialt arbete riktat mot personer med alkoholmissbruksproblematik inom tredje sektorn (civilsamhället) lär sig om socialt arbete. Vidare syftade studien till att undersöka vilka former av kunskaper och förmågor som dessa respondenter ansåg vara av betydelse för att kunna utföra ett socialt arbete. LÄS MER

 4. 24. Rhetorical Strategies and Biblical Hypertextuality in Uncle Tom’s Cabin

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :David Ryrberg; [2018]
  Nyckelord :Bitzer; slavery; religion; Uncle Tom s Cabin; Stowe;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 25. A Benchmark of Prevalent Feature Selection Algorithms on a Diverse Set of Classification Problems

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Kniberg Anette; David Nokto; [2018]
  Nyckelord :feature selection; variable selection; attribute selection; machine learning; data mining; benchmark; classification; variabelselektion; maskininlärning; datautvinning; klassificering;

  Sammanfattning : Feature selection is the process of automatically selecting important features from data. It is an essential part of machine learning, artificial intelligence, data mining, and modelling in general. There are many feature selection algorithms available and the appropriate choice can be difficult. LÄS MER