Sökning: "david"

Visar resultat 6 - 10 av 2295 uppsatser innehållade ordet david.

 1. 6. Förtroende – Enkelt att fördärva, svårt att förvärva

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tuva Hansson; Teo Kristjansson; [2018-09-07]
  Nyckelord :Media trust; trust; media;

  Sammanfattning : Purpose: The main purpose of this study is to examine how the individuals, who is a part of ourfocus groups, themselves experience their own trust or not trust for media in order to illustrate howit looks for these individuals. This is because we won't be able to draw a general conclusion. LÄS MER

 2. 7. För övrigt anser jag… - En kvantitativ undersökning av Aftonbladets opinionsjournalistiska sportmaterial

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :David Berg; Jonas Berglund; Linn Rosenborg; [2018-09-07]
  Nyckelord :opinion journalism; sports journalism; Sportbladet; Aftonbladet; commercialization; personalization; digitizing;

  Sammanfattning : This bachelor essay seeks to examine the frequency of opinion journalism in the sport pages of the Swedish evening paper Aftonbladet. During the period that is examined these sport pages become an own annex and is then called Sportbladet. LÄS MER

 3. 8. En studie om motivationsdynamiken mellan Semcons chefer och medarbetare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Larsson; Jonas Källhage; [2018-08-28]
  Nyckelord :Behaviour; Communication; Economical drives; Herzberg; Leadership; Maslow; McClelland; Motivation; Self-fulfilment; Semcon; Vroom;

  Sammanfattning : It was never a matter of if globalization was going to take place, but when it would and what it would bring with it. The speed of technology has and continues to accelerate, which has notonly affected the social context, but also the conditions for organisations to survive on themarket. LÄS MER

 4. 9. Etablering av utlandsfödda på den svenska arbetsmarknaden. Åtgärder för att öka förutsättningar till en anställning för en utlandsfödd på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Wester; Tor Wilson; [2018-08-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien tar upp och diskuterar åtgärder för att etablera utlandsfödda på den svenskaarbetsmarknaden. Initialt diskuteras hur nuvarande åtgärder fungerar och utifrån resultatet av den diskussionen utvecklas studien och behandlar även nya åtgärder. LÄS MER

 5. 10. Digitalization and the renewal of employee engagement surveys

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Lager; Emilia Milojkovic; [2018-08-27]
  Nyckelord :Emplyee engagement; Digitalization; E-HRM; Engagement service;

  Sammanfattning : .... LÄS MER