Sökning: "daylight simulation"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden daylight simulation.

 1. 1. Hur tätt är rätt? : En studie om samexistens mellan dagsljus och förtätning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Nadja Iskandarova; Thu Svensson; [2019]
  Nyckelord :daylight; urban density; urban planning; daylight simulation; obstruction angle; sill height; dagsljus; stadsförtätning; samhällsplanering; dagsljussimulering; avskärmningsvinkel; bröstningshöjd;

  Sammanfattning : Syfte: I takt med urbaniseringen ökar bostadsbristen avsevärt. Som en lösning har förtätning blivit en samhällstrend för att främja ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle. LÄS MER

 2. 2. Möjligheter att bygga bostäder med stora glasytor utifrån framtida krav på energihushållning

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Erika Persson; [2019]
  Nyckelord :värmebehov primärenergital flerbostadshus;

  Sammanfattning : In Sweden the sector of housing and service stands för one third of the total energy consumption. Where the heating stands for 60 % of that third. The European union has set a goal on lowering the energy consumption with more energy efficient solutions. LÄS MER

 3. 3. Inner yard building occupant’s perception versus the computer simulated metrics of daylight : Field study and simulation-based analysis of inner yard building

  Magister-uppsats, KTH/Ljusdesign

  Författare :Baiba Borodinova; [2018]
  Nyckelord :Inner yard buildings; Stockholm; daylight factor; window to floor area ratio; human perception; view; direct sunlight; overcast sky; light and health; human well-being; quantitative and qualitative study; computer simulations; visual and physical theory;

  Sammanfattning : This Master thesis was aimed at investigating common daylight evaluation methods related to Swedish building codes versus human perception of daylight in residential spaces. Field (interview) and simulation-based study were conducted in one of the typical 20thcentury residential, closed courtyard buildings in Stockholm.   12 residents of Kv. LÄS MER

 4. 4. Sensitivity analysis of important parameters affecting daylight - Assessment of a typical cellular office in Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign

  Författare :Danai Vogiatzi; [2018]
  Nyckelord :daylight; office; dynamic metrics; static metrics; orientation; glazing transmittance; surface reflectance; window size; shape; position; number and niche; obstruction angle; sensitivity analysis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The objective of this thesis was the impact evaluation of several parameters affecting daylight conditions in a typical cellular office in Lund, Sweden. The research approach that was followed consisted of three distinct steps; the literature review in order to specify the dependent and independent variables of the study, the simulation part to produce daylight performance data and the graphical analysis as interpretation of the data produced. LÄS MER

 5. 5. Moderna skolmiljöer: god tillgång till dagsljus genom tidig integrering av statiska, dynamiska och kvalitativa mätindikatorer : Ett gestaltningsförslag med lärdomar ur undersökningar av studieobjekt och dagsljussimuleringar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jonathan Lindberg; Jacob Brismo; [2018]
  Nyckelord :Day-lit room; Student performance and daylightlevels in schools; Optimally Day-lit Area; Daylight Glare Probability; Daylightfactor; modern pedagogic in schools; rules of thumb; health and daylight; Dagsljusbelyst; Elevers prestation och dagsljustillgång i skolmiljö; Optimally Day-lit Area; Daylight Glare Probability; Dagsljusfaktor; modern pedagogik i skolmiljöer; tumregler; hälsa och dagsljus;

  Sammanfattning : Idag byggs fler bostäder än vad som gjorts under de senaste 60 åren. Det finns många utmaningar med den volym bostäder som behöver byggas. Många bostäder kommer byggas i exploateringsområden, detta ställer krav på infrastrukturinvesteringar exempelvis i form av nya skolor. LÄS MER