Sökning: "daytime rest"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden daytime rest.

 1. 1. Energy balance closure, water balance, carbon exchange, and water use efficiency : observed and modeled outcomes for a managed, hemiboreal forest in Southern Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Linsey Marie Avila; [2019]
  Nyckelord :Energy balance; energy balance closure; energy balance ratio; net radiation; sensible heat; latent heat; turbulent fluxes; ground heat flux; energy storage; available energy; Bowen ratio; evaporative fraction; latent heat of vaporization; water balance; evapotranspiration; precipitation; water storage; water discharge; gross primary production; ecosystem respiration; net ecosystem production; carbon exchange; water use efficiency; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The claims for the potential of boreal and sub-boreal forests to combat negative effects of climate change have been substantial with over half of Earth’s primary forests found within boreal and temperate regions of the Northern Hemisphere. Given the likely occurrence of more extreme climate events in the future, ascertaining a better understanding of how climate effects, such as profound fluctuations in precipitation, decreases in yearly snow, faster snow melt rates, variability in evapotranspiration due to environmental stress, and related changes in the energy, hydrological, and carbon cycles will change these northern, boreal landscapes is crucial. LÄS MER

 2. 2. Strukturerad vilostund på intensivvårdsavdelning : En observationsstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jonas Månsson; Magnus Johansson; [2018]
  Nyckelord :Quiet time; daytime rest; ICU; ICU-environment; Critical care nursing; Strukturerad vilostund; petfri tid; dagtidsvila; intensivvård; intensivvårdsmiljö; omvårdnad vid intensivvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intensivvårdspatientens sömn nattetid är fragmenterad och blir i stor utsträckning störd, vilket gör att en vila på dagen behövs; en strukturerad vilostund. För återhämtning och läkning av sjukdomstillstånd är det viktigt att patienten får den vila denne behöver. LÄS MER

 3. 3. ”Det är svårt att få till vila här – vi måste ju göra vårt jobb också” Betydelsen av vila och sömn för intensivvårdspatienter

  Magister-uppsats,

  Författare :Karin Berggren; Emma Gullman; [2017-08-09]
  Nyckelord :Intensivvård; intensivvårdspatienter; vila; sömn; intensivvårdssjuksköterska; Critical care; intensive care patients; rest; sleep; critical care nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som är svårt kritiskt sjuka har många gånger ingen ytterligare förmåga att hantera den utsatthet och exponering som medföljer intensivvård. Intensivvårdspatienter lider ofta av brist på sömn och vila vilket är besvärande då sömnbrist kan leda till både fysiska och psykiska komplikationer vilka förlänger lidande och återhämtning. LÄS MER

 4. 4. Sömn, försvar och ångest: Kan sömn påverka försvarsstrukturer och har mardrömmar samband med ångest och försvar?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jan Samuelsson; [2016]
  Nyckelord :STAI; REM; nightmares; sleep; anxiety; microgenesis; MCT; Defense mechanisms; försvarsmekanismer; perceptgenes; ångest; sömn; mardrömmar; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate whether sleep leads to more flexible use of defense mechanisms, and linkages between defense structure, anxiety and nightmares, the two conditions, sleep and rest. 69 participants were recruited for the study and they were divided into a sleep group (n = 48) who received a period of sleep during the daytime while the other partcipants (n = 16) rested during the same period. LÄS MER

 5. 5. Ambulanspersonalens upplevelser av återhämtning mellan uppdragen

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jonas Andersson; Torkel Liljekvist; [2015]
  Nyckelord :Rest; recovery; ambulance; prehospital; stress; health problems; nursing; staff; qualitative
; Vila; återhämtning; ambulans; prehospital; stress; hälsoproblem; omvårdnad; personal; kvalitativ
;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personal inom ambulanssjukvård utsätts dagligen för stress och hög arbetsbe- lastning. Detta leder till ökad risk för hälsoproblem hos ambulanspersonal och riskerar att kunna påverka omvårdnaden.
Syfte: Syftet med studien var att belysa ambulanspersonalens upplevelser av återhämt- ning mellan uppdragen. LÄS MER