Sökning: "ddc 2011"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden ddc 2011.

 1. 1. On the Feasibility of Deploying Highly Resilient Data Plane Forwarding Mechanisms Using Programmable Switches

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Henrik Lindbøl Bjørseth; [2019]
  Nyckelord :Network Robustness; Connectivity; Data Plane; Programming Protocol- Independent Packet Processors P4 ; Data-Driven Connectivity DDC .;

  Sammanfattning : Network downtime is costly for providers of information technology services. One cause of network downtime is link failures. The control plane of the network is the entity responsible for ensuring connectivity upon link failures. The data plane of the network forwards packets at line speed and it is controlled by the control plane. LÄS MER

 2. 2. Debatten om övergången från SAB till DDC : Hur ser den ut?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Jakob Svedberg; [2012]
  Nyckelord :debatten; SAB; DDC; argumentationsanalys; Övergången;

  Sammanfattning : In 2008 the National Library of Sweden decided to give upClassification system for Swedish libraries and start using DDC(Dewey Decimal Classification) from January 1 2011. Thisdecision has influenced the whole Swedish library system and longbefore the National Library of Sweden took this decision thequestion had been thoroughly discussed and debated in Librariancircles. LÄS MER

 3. 3. Dewey i Sverige : En diskursanalys av den svenska bibliotekssektorns uttalanden om klassifikationssystemet DDK

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Sara Rosberg; [2012]
  Nyckelord :Dewey; DDK; DDC; Laclau och Mouffe; SAB; Dewey decimalklassifikation; Dewey Decimal Classification; diskursanalys;

  Sammanfattning : Swedish libraries are currently discussing andimplementing the classification system Dewey (DDC).Most libraries in Sweden have used the Swedishclassification system SAB until recently. In 2008 TheRoyal Library of Sweden (KB) decided to switch fromSAB to DDC. LÄS MER

 4. 4. DDC:s avdelning 150 : en analys av psykologins klassifikation under perioden 1932-2011

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Anders Westman; [2012]
  Nyckelord :Classification; Dewey Decimal; Psychology; Postmodernism; Poststructuralism; Knowledge; Theory of.; klassifikation; Dewey decimalklassifikation; psykologi; postmodernism; poststrukturalism; kunskapsteori;

  Sammanfattning : This master’s thesis focus on Dewey Decimal Classification during the period 1932 to 2011, where the classification of the psychological knowledge domain is analyzed and discussed. In the light of the recent swedish switch from the swedish classification system SAB to DDC, this research area deserves prominence. LÄS MER

 5. 5. Systembyte från SAB till DDK- planering, hylluppställning, lokal-och katalogförändringar på Umeå Universitetsbibliotek

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sassa Persson; [2011]
  Nyckelord :Biblioteks- och Informationsvetenskap; DDK; DDC; SAB;

  Sammanfattning : .... LÄS MER