Sökning: "de lege ferenda"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade orden de lege ferenda.

 1. 1. Hedersrelaterat våld och förtryck. En studie om rättsväsendets hantering av hedersrelaterade mål under 2017-2020

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Manuella Demir; [2021-02-12]
  Nyckelord :Straffrätt; Processrätt; Heder; Hedersrelaterat våld och förtryck; Hedersvåld; Hedersrelaterad brottslighet; Hedersmotiv; Hedersbrott; Straffskärpningsgrund; Försvårande omständighet; Straffvärde; Objektivitetsprincipen; Legalitetsprincipen; Likhetsprincipen; Rättssäkerhet; Kulturella skillnader; Kulturella motiv; Empirisk undersökning; Integrativ rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt hur rättsväsendet, närmare sagt åklagarna och domstolarna, hanterar hedersrelaterade mål. Fokus ligger på hur rättsläget och rättstillämpningen har sett ut under tidsperioden 2017-2020. LÄS MER

 2. 2. Ett utökat arbetsmiljöskydd för inhyrd personal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Diana Lahoni; [2021]
  Nyckelord :Temporary agency worker; staffing agency; client company; work environment responsibility; systematic work environment management; work environment protection; occupational accidents; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The risk of being exposed to occupational accidents is twice as high among temporary agency workers. The work environment responsibility between the staffing agency and the client company often falls between the cracks despite a comprehensive legislation within EU as well as the Swedish act. LÄS MER

 3. 3. Den suveräna statens skyldighet att skydda miljön

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Simon Ljunglöf; [2020]
  Nyckelord :Internationell miljörätt; Mänskliga rättigheter; Intervention; R2P; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis explores the possibility of environmentally motivated intervention (which in the essay is defined as ecological intervention), with the purpose to force another state to stop global effect pollution, and how such a solution would affect the international legal and political climate. The thesis is based on the underlying environmental law and international law principles to provide a deeper understanding of the subject. LÄS MER

 4. 4. A State of One's Own? - A Legal Study of the Right to Self-Determination and Secession with Focus on the case of Québec and Canada

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hilda Hansson; [2020]
  Nyckelord :public international law; self-determination; secession; territorial integrity; human rights; democracy; sovereignty; minority rights; Quebec; Canada; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis examines the right of a people to self-determination and the possibility of secession in a democratic context, focusing on the Québec-Canada case. To that end, it studies (1) the historic and contemporary relationship between Québec and Canada, (2) the meaning of the right to self-determination within international law, (3) possibilities for unilateral secession, and (4) secession by virtue of democracy. LÄS MER

 5. 5. Otillbörlig brottsprovokation och dess rättsliga följd i straffprocessen - En analys av den provocerades ansvar i ljuset av artikel 6 EKMR och rättsteoretiska perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :David Sjövall; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt en. criminal law ; Brottsprovokation; Polisprovokation; Provokativa åtgärder; Otillbörlig brottsprovokation; Fri bevisföring; Bristande materiell straffbarhetsbetingelse; Straffbarhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inom ramen för sin brottsutredande verksamhet förekommer det att polisen använder sig av provokativa åtgärder, ofta i syfte att utreda grov och organiserad brottslighet. I det fall polisen använder sig av sådana okonventionella utredningsmetoder görs det utan lagstöd. LÄS MER