Sökning: "de tio bastalen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden de tio bastalen.

 1. 1. Elevers tidiga taluppfattning- vad behövs? : En litteraturstudie om elevers utevckling av taluppfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Alexandra Firm; Frida Ströberg; [2019]
  Nyckelord :Taluppfattning; FONS; de tio bastalen; taluppfattningsförmåga; tidig taluppfattning;

  Sammanfattning : För att elever skall tillgodose sig matematikundervisningen i skolan krävs en god taluppfattning. Med taluppfattning menas att elever har kunskap om tals relationer, betydelse, storlek och begreppen som relaterar till dem. LÄS MER

 2. 2. Elevers lärande av positionssystemet En studie av undervisning i årskurs 3-4

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Helle Kjaer Jerndal; [2015-11-28]
  Nyckelord :Matematik; positionssystemet; specialundervisning; variationsteori; learning study; kritiska aspekter;

  Sammanfattning : Bakgrund och Syfte: I ett pressmeddelande våren 2014 meddelade Skolverket om svenska elevers låga resultat i matematik. Det finns flera anledningar till elevernas låga resultat. Förståelsen för positionssystemets uppbyggnad är en grundläggande kunskap som eleverna behöver utveckla. LÄS MER